מאמרים מאת Matific Content Team

השוואת מספרים: הצגת סימני אי-שוויון בדף עבודה אינטראקטיבי זה, התלמידים יבצעו פעילויות שנועדה להוביל אותם מההשוואה בין כמויות להשוואה בין …
האם תלמידי כיתה ו שלכם יצליחו בפתרון כל החידות? גלו חמש חידות חדשות מושלמות לילדים בכיתה ו. צפו בתלמידים גדלים …
Matific v4.19.0