None

אפיזודה חדשה יצאה לאור

הצטרפו למסיבת הפיג'מות ועזרו למפלצות לספור את דרכן לעבר השינה!

בפעילות זו על התלמידים למנות כבשים ברגע שהן מופיעות, קופצות מעל הגדר ונעלמות. תחילה הכבשים מופיעות אחת בכל פעם, אך התלמידים יצטרכו להתאים את אסטרטגיות המנייה שלהם ברגע שהכבשים תתחלנה להופיע בקבוצות.

שחקו עכשיו:

 

מטרות הלמידה

  • מניית קבוצות של אובייקטים נעים, המתבססת על היכרות מוקדמת של מניית אובייקט בודד נע, או קבוצות של אובייקטים סטטיים.
  • הרחבת אסטרטגיות מנייה קיימות (או פיתוח אסטרטגיית מנייה חדשה) תוך מתן תשומת לב לשונות הכמות הנוספת בכל שלב

 

התאמה לעקרונות מטיפיק

  • הפעילות מספקת הקשר משמעותי למנייה הדינמית - לתלמידים יש מוטיבציה לעזור לחבריהם המפלצות
  • התלמידים חייבים לערב חשיבה ביקורתית כאשר הם נתקלים לראשונה ב"שתי כבשים בבת אחת", ולהתאים באופן פעיל את האסטרטגיה שבחרו
  • למידה בהתאמה אישית מוצעת על ידי מתן אפשרות לתלמידים לצפות באירועים כמה פעמים שהם צריכים, ועוזרת להם לחדד את האסטרטגיה שלהם
  • קידום מעורבות מהותית של התלמיד בנושא הנלמד נעשית באמצעות האמנות, האודיו ואפיון הפעילות.

 

אני רוצה לדעת עוד!

רקע מתמטי

מנייה היא מיומנות בסיסית המהווה תחום מיקוד קריטי בלמידה בגיל הרך. כדי למנות בצורה יעילה, התלמידים חייבים לא רק להכיר היטב את סדר ורצף המספרים, ולפתח הבנה מסוימת לגבי האופן שבו מספרים קשורים זה לזה, אלא שהם חייבים להיות מוכנים להשתמש במגוון אסטרטגיות כשהמצב משתנה.

כל אחת מהפעילות של מטיפיק בתחום זה מציגה לתלמידים הקשר חדש. לדוגמה, תלמידים מונים חלזונות סטטיים בפרק אחד, ודגים סטטיים בפרק אחר - למבוגר, שינוי ההקשר הזה הוא טריוויאלי, אבל עבור מוחות צעירים מהווה שלב מרכזי בתהליך ההפשטה.

כשהתלמידים ממשיכים למנות באמצעות הפעילויות של מטיפיק, אלו מוסיפות בזהירות ובהדרגה הרחבת ההקשרים בהם התלמיד חייב למנות - ספירה מהירה, ספירת תת-קבוצות, מניית אוביקטים נייחים ומניית אובייקטים נעים, ספירה שיטתית וכו'.

פעילות זו מניחה שלתלמידים הייתה חשיפה מסוימת למניית אובייקטים דינמיים, וחשיפה מסוימת של "הוספה לסך הכל" בהקשר סטטי. בהסתמך על הידע הקודם, פעילות זו מפגישה את ההקשרים הללו ומעודדת תלמידים לחדד ולתרגל את אסטרטגיות המנייה שלהם.

דגשים

ככל שהפעילות מתקדמת, הכבשים קופצות על הגדר בקצב שונה – חלקן מהירות, וחלקן איטיות. יש גם רמזים קוליים לתלמידים, אבל ההבדל בין "שתי כבשים" ל"שלוש כבשים" קשה מאוד לשמוע. כל אחד מהמשתנים הללו מייצג היבטים של הבעיה שהאסטרטגיה של התלמיד חייבת להביא אותם בחשבון.

אם תלמיד מזין תשובה שגויה פעמיים, הוא מקבל הדרכה מפורטת כיצד הוא עשוי לגשת לבעיה. יש קריינות מנייה שסופרת במהירות קבוצות כשהן מופיעות, ומגדילה את הסכום הכולל כשהאנימציה מתנגנת:

לכל כבשה עיצוב ייחודי, אחד לכל מפלצת. האם אתה יכול לדעת מה המשותף לכל מפלצת ולכבשים שהיא מונה?

ואיזה מעשה שובב זומם ברוג?

נסו עכשיו וגלו!