None

השוואת מספרים

השוואת מספרים: הצגת סימני אי-שוויון

בדף עבודה אינטראקטיבי זה, התלמידים יבצעו פעילויות שנועדה להוביל אותם מההשוואה בין כמויות להשוואה בין מספרים. בשלוש השאלות הראשונות מוצגות שתי קבוצות של אובייקטים, ועל הילדים לקבוע באיזו קבוצה יש יותר אובייקטים. עם תשובתם יוצג מידע המקשר בין השוואת הכמויות להשוואה בין מספרים, כולל שימוש בסימני שוויון ואי שוויון. לאחר שלוש שאלות ההיכרות הראשונות, התלמידים משווים מספרים עם פחות ופחות רמזים חזותיים ככל שהם מתקדמים.

רוצים לנסות? שחקו בדפי העבודה האינטראקטיבים שלנו עכשיו!

השוואת מספרים עד 10
השוואת מספרים עד 20

 

יעדי למידה

הבנת המושגים "גדול מ-" ו"פחות מ" בעת השוואת מספרים (הן בצורת תמונה והן במספר) ולהביע יחסים אלה באמצעות סימני ההשוואה.

רקע מתמטי

בני האדם פיתחו את השימוש במספרים בעיקר כדי לתאר את כמות של אובייקטים ותוצאות של מדידות. חלק חשוב בתיאור כמותי הוא היכולת להשוות בין כמויות; כלומר לקבוע אם שתי כמויות שוות, או שמא אחת גדולה מהשנייה. השוואה בין כמויות מתרחשת הרבה לפני תחילת הלימודים ("למה הוא קיבל יותר עוגיות ממני?") וחלק חשוב בחינוך המתמטיקה המוקדם הוא שילוב מיומנות הספירה עם מושג ההשוואה.

השוואה היא למעשה מושג שבאופן התפתחותי מגיע לפני הספירה: אפשר להשוות את הגודל של שתי קבוצות מבלי לספור, ולמעשה, מבלי שיהיה אפילו מושג מספרי. בהינתן שתי קבוצות, ניתן להתאים אובייקט מקבוצה אחת לאובייקט מהקבוצה השנייה, עד שכל האובייקטים בקבוצה אחת הותאמו לאובייקטים מהקבוצה השנייה. אם נותרו אובייקטים שלא הותאמו באחת הקבוצות, אז הקבוצה גדולה יותר. זו הבנה קונקרטית של השוואה.

הרעיון של "יותר מ" ו"פחות מ "כאשר משווים קבוצות של אובייקטים מוביל אותנו למושג סדר בין מספרים. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים ש- 9 גדול מ- 6? אנו מתכוונים שאם היו לנו שתי קבוצות, אחת של 9 אובייקטים והשנייה של 6 אובייקטים, הסט עם 9 האובייקטים יכיל יותר אובייקטים מאשר הקבוצה עם 6 אובייקטים. כאשר משווים מספרים ומשתמשים ב-"גדול מ- " ו- "פחות מ-" , זו הבנה מופשטת של השוואה.

לבסוף, מושגים מתמטיים חדשים כוללים לעיתים קרובות סימונים מתמטיים חדשים. במקרה של השוואה, אנו משתמשים בסימנים "=", "<" ו- ">". למידה ושימוש בהם אינה כה פשוטה בגילאים צעירים, מה שמציב אתגר בפני עצמו.

 

שימו לב

  •  דף העבודה האינטראקטיבי נבנה בקפידה, ומספק מעבר מתוכנן היטב בין השוואת קבוצות של אובייקטים (מוחשי) למספרים (מופשט) ושילוב מושכל של השפה וסמלי ההשוואה.
  • האובייקטים מסודרים באופן מכוון כדי לעודד זיהוי של הבדלים בין כמויות וליצור היכרות עם תבניות נפוצות.

  • גודל הקבוצה אינו תלוי בסוג הפריטים שהוא מכיל. אנו מציגים בכוונה קבוצה של עכברים הגדולים מקבוצה של פילים!

  • דף העבודה כולל תגובה לשגיאות באמצעות המתודולוגיה החדשה שלנו למענה לתשובה לא נכונה.
  • לדף העבודה שתי גרסאות לטווחי המספרים 1-10 ו- 1-20.

רוצים לנסות? שחקו בדפי העבודה האינטראקטיבים שלנו עכשיו!

השוואת מספרים עד 10
השוואת מספרים עד 20