None

מטבעות חילוק

הצטרפו לצוות פיראטים בחיפוש אחר הרפתקה!
בפעילות זו, על התלמידים מוטלת המשימה לחלוק באופן שווה מאגר של אוצר פיראטים. פיראטים מצטרפים לצוות ועוזבים אותו, ומספר המטבעות לשיתוף משתנה.

זה מספק לתלמידים הקשר אינטואיטיבי ומשמעותי לחקור היבטים חשובים של חילוק.
ישנן שלוש גירסאות: 

- חילוק עד 20 (ללא שארית)
- חילוק עד 100 (ללא שארית)
- חילוק עד 100 (כולל שארית)


יעדי למידה 

יעדי למידהביצוע חילוק בהקשר ותוכן מציאותי. חילוק קבוצות לתת קבוצות שוות והתבוננות בגודל החלקים.
הבנת התפקידים השונים שממלאים המחולק, המחלק והמנה תוך יצירת מודל של בעיית שיתוף.

 

התאמה לעקרונות מטיפיק

כמו בכל פעילויות מטיפיק, אנו מעצבים את פעילויות החילוק הללו על מנת:

  • לפתח הבנה מושגית עמוקה ואמיתית של פעולת החילוק תוך מיקוד התלמידים ביסודות
  • החייאת הנושא בהבאתו מתוך הקשר הגיוני ומשמעותי (בעיות מחיי היום יום)
  • עידוד חשיבה ביקורתית במהלך פתרון בעיות
  • בניית מעורבות מהותית בלמידת הנושא - להפוך את החילוק עצמו לחלק של כיף והנאה


אני רוצה לדעת עוד! 

רקע מתמטי

חילוק היא הפעולה הקשה ביותר מבחינה רעיונית של "ארבעת הגדולים", ועולה באופן טבעי בהקשר של שיתוף.

פעילות זו מסייעת לתלמידים לשלוט בחילוק חלקי, כאשר גודל השלם המקורי ידוע (המחולק), מספר תת-הקבוצות ידוע (המחלק) אך גודלן של תת-הקבוצות (המנה) אינו ידוע. במילים אחרות, "כמה כל אדם מקבל?". זה מנוגד לחילוק מכסתי, שבו הגדלים של השלם המקורי (המחולק) ושל תת-הקבוצות (המנה) ידועים, אך מספר תת-הקבוצות אינו ידוע (המחלק), ועונה על השאלה: "כמה אנשים יכולים לקבל חלק נתון?"

מטיפיק עוזרת למורים להדגיש את ההבחנה בין אופני החילוק הללו, שלעתים קרובות אובדת הן לתלמידים והן למורים מכיוון ששניהם מצטמצמים לאותה פעולה אריתמטית. עם זאת, חשוב מאוד ללומדים צעירים להתנסות בשני דגמי החילוק בהקשר מעשי כדי להבטיח שהיסודות הנכונים יונחו להתפתחות עתידית. ללמוד כי לשני הביטוים: ? = X ÷ A ו- X ÷ ? = A יש את אותו פתרון מסייע ביצירת ההקשר בין חילוק לכפל ואף להבנה מושגית עמוקה עוד יותר.

בפעילות זו מטיפיק שמה דגש על שיתוף על ידי מתן חתיכת זהב אחת לכל פיראט עד שכל הזהב ייעלם. גישה זו מציעה הצגה ברורה וטבעית של הנושא ומספקת קרקע פורייה לפתח עליה הבנה מופשטת של חילוק.
מטבעות חילוק 3


דגשים 

בסיפור ההרפתקה המלהיב והמרגש הזה, מספר הפיראטים ומספרם הכולל של המטבעות משתנים, דבר העוזר לתלמידים לפתח תובנה מספרית. תלמידים מגלים שיותר פיראטים פירושם פחות מטבעות שיחולקו לכל פיראט, יותר מטבעות שווה נתח גדול יותר.

ראשית התלמידים מוזמנים לשרטט את הקשר בין מה שהם עושים בפועל לבין השפה הרשמית והמופשטת של משוואות.


השאלה האחרונה מתבססת על ממשק המשתמש והדפוסים שכבר נקבעו והתבססו בפעילות כדי לחשוף את התלמידים לבעיית "מחולק לא ידוע".

מטיפיק מקפידה על אינטראקציות חלקות ופשוטות. לתלמידים כיף גדול לשתף מטבע אחד עם כל פיראט בלחיצה אחת אך גם תוך חיזוק מושגים.


כמו תמיד, הפעילות נועדה למעורבות והנאה מקסימלית. הסקרנות והעניין גדלים בכל פעם שהתלמידים משחקים בפעילות ופוגשים פיראטים נוספים ולומדים עליהם פרטים נוספים!

 

בפעילות זו התלמידים נהנים להפליג מסביב לעולם! מאיים מכוסי שלג, שייט בים הפתוח, דרך אזורים טרופיים, ומעבר למדבר צרוב שמש, התלמידים אף פעם לא משתעממים.
למה אתם מחכים?