background

מטיפיק מסביב לעולם!

יש לנו את תכנית הלימודים שלכם בשפה שלכם.

  • 50+ מדינות
  • 40+ שפות
  • 50+ תכניות לימודים
נעשה שימוש במטיפיק ביותר מ-50 מדינות ברחבי העולם והיא זמינה בלמעלה מ-40 שפות

מטיפיק זמינה בלמעלה מ-50 מדינות, וביותר מ-40 שפות. פירוש הדבר שהתכנים שלנו כוללים את תכנית הלימודים הארצית של למעלה מ-50 מדינות. כל תלמיד יכול ללמוד בכל שפה, גם אם היא שונה מהשפה שבה אתם מלמדים. לכן מטיפיק מתאימה באופן מושלם לכיתות רב-לשוניות, מכיוון שהיא מאפשרת לתלמידים שונים להשתמש בשפות שונות באותה כיתה.

Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Argentina in the English language

Argentina

English Spanish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Australia in the English language

Australia

English
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Bolivia in the Spanish language

Bolivia

Spanish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Brazil in the English language

Brazil

English Portuguese
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Bulgaria in the Bulgarian language

Bulgaria

Bulgarian
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Canada in the English language

Canada

English French
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Chile in the Spanish language

Chile

Spanish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in China in the English language

China

English Traditional Chinese Simplified Chinese
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Columbia in the English language

Columbia

English Spanish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Croatia in the Croatian language

Croatia

Croatian
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Czech Republic in the Czech language

Czech Republic

Czech
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Denmark in the Danish language

Denmark

Danish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Ecuador in the Spanish language

Ecuador

Spanish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Finland in the Finnish language

Finland

Finnish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in France in the French language

France

French
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Germany in the Deutsch language

Germany

Deutsch
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Greece in the Greek language

Greece

Greek
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Hong Kong in the Chinese language

Hong Kong

English Traditional Chinese Simplified Chinese
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Hungary in the Hungarian language

Hungary

Hungarian
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in India in the English language

India

English Hindi Marathi Tamil
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Indonesia in the Indonesian language

Indonesia

Indonesian
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in International in the International English language

International

English
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Ireland in the Great Britain English language

Ireland

English
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Israel in the Arabic and Hebrew languages

Israel

Arabic Hebrew
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Italy in the Italian language

Italy

Italian
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Japan in the English and Japanese languages

Japan

English Japanese
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Kenya in the English language

Kenya

English
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Lithuania in the Lithuanian language

Lithuania

Lithuanian
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Mexico in the Spanish language

Mexico

Spanish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Netherlands in the Dutch language

Netherlands

Dutch
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in New Zealand in the English language

New Zealand

English Maori
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Pakistan in the English language

Pakistan

English
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Russia in the Russian language

Russia

Russian
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Singapore in the English language

Singapore

English
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in South Africa in the English language

South Africa

English
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in South Korea in the Korean language

South Korea

Korean
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Spain in the Catalan language

Spain

Catalan
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Spain in the Spanish language

Spain

Spanish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Spain in the Basque language

Spain

Basque
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Sweden in the Swedish language

Sweden

Swedish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Thailand in the Thai language

Thailand

Thai
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Turkey in the Turkish language

Turkey

Turkish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Ukraine in the Ukrainian language

Ukraine

Ukrainian
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in United Arab Emirates in the Arabic language

UAE

Arabic
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in United Kingdom in the English language

United Kingdom

English
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in United States in the English and Spanish languages

United States

English Spanish
Matific online mathematics resource for teachers, students and schools available in Uruguay in the Argentinian Spanish language

Uruguay

Spanish

אינטגרציה קלה עם

  • השותפה הטכנולוגית Clever Inc לסביבת הלמידה המתמטית המקוונת של מטיפיק למורים, לתלמידים ולבתי ספר
  • השותפה הטכנולוגית Google Classrooms לסביבת הלמידה המתמטית המקוונת של מטיפיק למורים, לתלמידים ולבתי ספר
  • השותפה הטכנולוגית Office365 לסביבת הלמידה המתמטית המקוונת של מטיפיק למורים, לתלמידים ולבתי ספר
Matific v4.39.1