None

חידות חדשות לכיתה ו

האם תלמידי כיתה ו שלכם יצליחו בפתרון כל החידות?

גלו חמש חידות חדשות מושלמות לילדים בכיתה ו. צפו בתלמידים גדלים מתמטית כשהם משתמשים בהבנה רעיונית, בשטף תהליכי ובדפוסי חשיבה מתפתחים כדי להתמודד עם חידות אלו ולהתמיד בפתרונן!

הגיל של הבן הבכור
מכל הדלק
חידה בין גילים
ערימות של צדפים
צנצנות ריבה

 

יעדי למידה

עידוד התלמידים להשתמש בתהליכים יצירתיים לפתרון חידות מתמטיות במגוון נושאים.

רקע מתמטי

חידות מתמטיות מספקות תרגול מתמטי שונה מאשר שאלה מתמטית "סטנדרטית".
ראשית, שאלות מתמטיות סטנדרטיות מזוהות בדרך כלל עם נושאים ספציפיים (למשל, לפתור בעיה הכרוכה בחילוק שברים), ואילו בחידות, לעיתים קרובות לא ברור אילו נושאים וכישורים מתמטיים נחוצים על מנת לפתור אותן.
שנית, שאלות מתמטיות סטנדרטיות נפתרות לעתים קרובות במערך צעדים ידועים, ואילו התלמידים הפותרים חידות חייבים להבין את הדרך לגשת אליהן.
שלישית, חידות רבות מציעות אלמנט של הפתעה - הן נראות מורכבות ולעיתים אף בלתי פתירות עד שמסתכלים עליהן מזווית אחרת. אך מעל לכל, חידות מתמטיות מציעות הצצה "אמיתית" לאיך נראית עשייה ויישום מתמטיקה.
מתמטיקאים, מדענים ומהנדסים פותרים בעיות בהן חלק ניכר מהאתגר הוא להבין את הגישה הנכונה ולגלות איזו מהשיטות בארגז הכלים המתמטי שלהם עשויה להיות רלוונטית.

 

שימו לב

  • חידות הן פיתרון אידיאלי לתלמידים המצטיינים בתוכן בכיתה. הן מציעות לתלמידים מתקדמים אפשרות לבצע פעולות מתמטיות עמוקות, מבלי להגביר עוד פערים בכיתות הלימוד.

  • חידות מעניקות לתלמידים אשר חושבים מחוץ לקופסה אפשרות לזרוח מתמטית. 

 

  • חידות מציעות תרחיש מושלם לתרגול של סטנדרטיים מתמטיים רבים, במיוחד בהבנת בעיות ובהתמדה בפתרונן.

לחוד לכם חידה? נסו את החידות עכשיו!

הגיל של הבן הבכור
מכל הדלק
חידה בין גילים
ערימות של צדפים
צנצנות ריבה