None

Feladat ajánló - Forgó kerekek (Valószínűségszámítás)

A feladat célja

Annak megértése, hogy a valószínűség egy 0 és 1 közötti szám, ahol a nagyobb valószínűség egy esemény bekövetkezésének nagyobb esélyét jelzi. 
Annak megértése, hogy az összes esemény összes valószínűsége összeadódik.

 

Leírás

Ebben az epizódban a tanuló karneváli játékokban vesz részt, és arra törekszik, hogy díjakat nyerjen. 

Kiválaszthatja bármelyik forgó kereket, de át kell gondolnia,  hogy az egyes forgó kerekek milyen nyerési esélyeket biztosítanak.


Mitől lesz nagyszerű ez a feladat? 

Mielőtt még bevezetnénk a tanulókat a valószínűségszámítás rejtelmeibe megkérjük őket, hogy a megérzéseik alapján döntsenek.  
Ez kíváncsiságot ébreszt arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan találják meg a legjobb megoldást erre a valós életből vett problémára.
A választáshoz szükséges kritikus gondolkodás fejleszti a tanulók döntéshozói képességeit.

 

A tanuló felel a döntéseiért.

Akár nyer, akár veszít a gyermek, a házigazda mindig elmondja a tanulónak, hogy a legjobb döntést hozta-e, vagy csak "szerencséje volt". 

Még ha a tanuló a legjobb lehetőséget választja is, akkor is van esélye arra, hogy veszíteni fog.  A tanuló a gyakorlás során tanul, és megérti azt, hogy mit jelent a valószínűség, valamint megérti,  hogy a különböző valószínűségek mit jelentenek a gyakorlatban.

 

A forgó kerekek vizuális segítséget nyújtanak a megértéshez

A törteket kiindulópontként használva a kerekek vizuális szemléltetőeszközként segítik a tanulókat elgondolkodni a jó lehetőségek és az összes lehetőség közötti kapcsolaton. 

Az összes lehetséges kimenetel bemutatásával segít nekik megérteni, hogy az összes kimenetel teljes valószínűsége egyenlő 1. 
Ez a szemléltetés segít nekik összekapcsolni a valós életben szerzett tapasztalataikat a valószínűség elvont gondolatával.


Pedagógiánkkal összhangban

 

Matematikai Háttér

A matematikai oktatásnak fontos része a kísérleti valószínűség megismerése, amelyet az általános iskolában gyakran figyelmen kívül hagynak. 

A kísérleti valószínűség megértése segíti a tanulókat olyan alapvető matematikai készségek fejlesztésében, amelyek hasznosak lesznek számukra amikor felnőnek, és közösségük aktív tagjaivá válnak. Emellett segít nekik abban is, hogy fogyasztóként és állampolgárként megalapozott döntéseket hozzanak. 

Lényeges, hogy a tanulók már korán gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kísérleti valószínűséggel kapcsolatban. Ez a tapasztalat segít nekik abban, hogy a későbbi években megértsék a valószínűséggel kapcsolatos absztraktabb fogalmakat, és a természettudományok terén valós szituációkban alkalmazhassák azokat. 

Ez a tanulási lehetőség lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a valószínűséget valós kísérletekkel kapcsolják össze, és arra motiválja őket, hogy a valószínűséggel kapcsolatos ismereteiket a lehető legjobb döntések meghozatalára használják.