A Matific pedagógiai módszerei

A Matific célja, hogy minden gyermek számára a lehető legmagasabb minőségben biztosítsa a matematikatanuláshoz szükséges forrásanyagokat. Éppen ezért mindenben a pedagógiai irányelveinket tartjuk szem előtt. A platform olyan szigorú pedagógiai szempontok szerint épül fel, amelyek elősegítik a matematikai fogalmak teljes elsajátítását.

Az 5 pedagógiai irányelvünk, amelyek kifejlesztése köszönhető: A Matific akadémiai testülete, az alábbiakat foglalja magában:

 1. Fogalmi megértés

  A matematika alapvető elveinek megértése, és a tudás kiterjesztése a műveletek és képletek szintjén túlra.

 2. A fogalmi megértés a matematikai ismeretek különálló elemeinek összekapcsolását jelenti egy átfogó, a teljes témakört felölelő ismereti rendszerbe. Úgy is mondhatnánk, hogy a válaszok „miértjét” értjük alatta.

  A fogalmi megértés elősegítését öt irányelvre alapozzuk.

  A gyakorlattól az elvonatkoztatás felé irányuló haladás

  A matematika elvont fogalmakra épül, azonban ahhoz, hogy a tanulók valóban, mélyrehatóan megértsék őket, és ne csak algoritmusokat kövessenek, a fogalmak minden szintjét körül kell járniuk, a gyakorlattól az elvonatkoztatásig. A Matific feladatait úgy fejlesztettük ki, hogy a gyerekek a matematikai problémák valós, gyakorlati példáitól elindulva, jelképes ábrázolás segítségével lépésről lépésre jussanak el arra a pontra, ahol már elvont problémákat is képesek megoldani. Ezzel a módszerrel biztosítható, hogy a gyerekek valóban megértsék a fogalmakat, és ne csak bemagolt lépéseket ismételgessenek.

  A különféle képletes példák fontossága

  A matematikai fogalmak tanításakor számos különféle képletes példát kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a gyerekek valóban megértsék a mögöttes elméletet. A különféle képletes példák alkalmazásával a gyerekek általános matematikai modelleket ismerhetnek meg, és felismerhetik a megfelelő matematikai modellt még a számukra ismeretlen problémákra vonatkozóan is.

  Lépcsőzetes tanulás és a megfelelő alapok kialakítása

  Nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő alapok lefektetését még a formális oktatás kezdete előtt. Lehetőség szerint igyekszünk minél intuitívabb módon bemutatni a fogalmakat, hogy a gyerekek megérthessék a lényegüket. Ezáltal magabiztosabbá válik a gyermek, javulnak a problémamegoldási készségei, és enyhülnek a matematikával kapcsolatos szorongásai.

  A témakörök összekapcsolása

  A matematika-tankönyvek és -tantervek a tanulást készségek csoportjaira bontják. Ez a fajta csoportosítás segít a tanulási útvonal kialakításában, de nem szabad elfelednünk, hogy minden mindenhez kapcsolódik, és a témakörök valójában nem különülnek el egymástól. A Matific fontosnak tartja a témakörök közötti kapcsolatok hangsúlyozását, mert az igazán mély ismeretek elsajátításához nemcsak a miket, hanem a miérteket, a mikorokat és hogyanokat is fontos megérteni.

  Hatékony és hasznos visszajelzések

  A Matific úgynevezett „3 lépéses rossz válasz” folyamatot alkalmaz, amely megfelelően időzített tippekkel ösztönzi a gyerekeket arra, hogy bírálják felül a hibás válaszaikat, és újból próbálkozzanak. Illusztrált javaslatokkal segítünk, és szükség szerint a megoldáshoz szükséges lépéseket is bemutatjuk. Ezek segítségével a gyermek a következő feladatot már képes lesz helyesen megoldani.

 1. Kritikus gondolkodás

  A problémamegoldási készségek fejlesztése és a természetes kíváncsiság felébresztése a gyakorlatias, valószerű környezetekben való kísérletezés ösztönzése által.

 2. A Matific elősegíti a kritikus gondolkodásmód kialakítását azáltal, hogy a gyerekeket a meghatározások és a következtetések megkérdőjelezésére ösztönzi. Arra bátorítjuk őket, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel, mint például „Mikor igaz ez?”, „Minek kell teljesülnie ahhoz, hogy ilyen megállapítást tehessünk?” Arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy inkább maguk győződjenek meg mindenről ahelyett, hogy vakon követnék a szabályokat.

  A kritikus gondolkodásmód kifejlődését az alábbi négy pillérre támaszkodva segítjük.

  A problémamegoldási készségek fejlesztése

  A problémamegoldás a matematika lényege. A világ minden táján a tanterv részét képezi, azonban a problémamegoldás tanítása bonyolult, mivel vékony vonal választja el a kihívást a frusztrációtól. A Matific feladatait kifejezetten úgy fejlesztjük ki, hogy a gyerekek rajtuk keresztül új problémákat oldhassanak meg új módokon, különösen, ha nincs egyértelműen alkalmazható algoritmus.

  A felelősségteljes hozzáállás kialakítása

  Saját magunk figyelése és megértése elengedhetetlen az önálló tanulás képességének kialakulásához. A Matific olyan környezetet teremt, ahol a gyerekek megérthetik a hibáikat. A hibákból logikus következtetéseket vonunk le, hogy megérthessék, hol hibáztak.

  Azonosulás a matematikai közösséggel

  A matematikával foglalkozó közösségeket a gyerekek idegennek érezhetik maguktól, mi azonban azt szeretnénk, ha meglátnák a matematikában rejlő szépséget. A Matific egy olyan környezetet hozott létre, ahol a gyerekek bátran feltehetnek kérdéseket, magabiztosan részt vehetnek a feladatokban, és ami a legfontosabb, a matematikatanulás aktív részeseinek érezhetik magukat.

  Többféle stratégia, többféle megoldás

  A való életben egy problémára számos megoldás létezhet, és nincs ez másként a matematika világában sem. Sőt, a többféle megoldási stratégia az összetett matematikai problémák jellemzője. A többféle stratégia és megoldás elfogadásával kreatív és játékos matematikatanulásra ösztönözzük a gyerekeket. A Matific olyan feladatokat mutat be, amelyek többféle módon is megoldhatók, ezáltal a gyerekek saját felfedezéseket tehetnek, levonhatják saját következtetéseiket és elmélyíthetik a problémákkal kapcsolatos ismereteiket.

 1. Gyakorlatias környezet

  A matematika átültetése a gyakorlatba természetes helyzetekben bemutatott gyakorlatias feladatokkal.

 2. Azáltal, hogy a matematikai feladatokat valós, a gyerekek számára ismerős környezetbe helyezzük, felfedezhetik a különféle matematikai fogalmak hétköznapokban betöltött fontos szerepét. Ez a gyakorlatias megközelítés gondoskodik arról, hogy a gyerekek az egyre bonyolultabb és bonyolultabb fogalmakat is magabiztosan sajátítsák el, és megértsék azok fontosságát mindennapi életükben.

  Egy világ, amellyel azonosulhatnak a gyerekek

  Annak érdekében, hogy a gyerekek lelkesek és motiváltak maradjanak a matematikatanulás iránt, elengedhetetlen, hogy azonosulni tudjanak a tanulási környezettel. A matematikát sokszor elvont világként mutatják be, amely távol áll a gyerekek mindennapi életétől. A Matific olyan tartalomvilágot épített fel, amelyet a gyerekek önmagában izgalmasnak találnak. A tartalmak összekapcsolódnak az általuk kedvelt filmekkel, játékokkal, valamint az őket körülvevő világgal. A mi matematikai tartalmainkkal könnyedén azonosulnak. Emellett olyan világokat is teremtünk, ahol a gyerekek kiélhetik a fantáziájukat és a kreativitásukat. Könnyedén elképzelhetik az általunk bemutatott világot.

  Autentikus környezetek

  A Matific tevékenységeinek egyik kulcseleme a matematikai fogalmakhoz társuló intuíció. Ehhez a gyerekek saját intuíciójára támaszkodunk. A gyerekek természetes, valóélet-beli élményeire építünk. A feladatainkat gondosan állítottuk össze és válogattuk ki, hogy a gyerekek számos különféle, hétköznapi helyzetben tanulhassák meg és sajátíthassák el az új fogalmakat. Kerüljük a mesterkélt helyzeteket, amelyek nem kapcsolódnak a mindennapi élethez. Ha például a 6-os számot említjük, hat darab tojást jelenítünk meg egy tojástartó dobozban, nem pedig 6 gombát az erdőben.

  Lényeges visszajelzés

  A hagyományos oktatásban megszokott visszajelzés egy külső erőt jelent, amely tájékoztatja a gyereket arról, hogy téved. A gyakorlatias kontextus azonban releváns visszajelzést is lehetővé tesz. A Matific releváns visszajelzést ad, amely természetes része a probléma környezetének. A visszajelzés közvetlenül a gyermek cselekvéséből ered, nem pedig egy külső erőtől származik.

 1. Személyre szabott tanulás

  Az igényekhez illeszkedő kérdések differenciált élményt nyújtanak, hogy minden tanuló átélhesse a siker élményét.

 2. A gyerekek tanulási igényei eltérőek, a tanulási sebességtől kezdve a különféle tanulási stílusokig. A megfelelő, jól időzített kérdésekkel hagyhatjuk, hogy minden gyerek a saját tempójában sajátítsa el a tananyagot. Azáltal, hogy a gyerekek maguk határozhatják meg a tanulási feltételeket, nemcsak a függetlenségüket fejlesztjük, hanem arról is gondoskodunk, hogy a tanulási igényeiktől függetlenül minden kérdést a saját képességeik szerint közelítsenek meg.

  Egyéni tanulási út

  A Matific tevékenységeit úgy alakítottuk ki, hogy a gyerekek a saját tempójukban, a saját igényeik szerint teljesíthessék őket. Ez azt jelenti, hogy hacsak nem kifejezetten a készségeik alkalmazásának gördülékenységét teszteljük, nem adunk meg időkorlátot. Kedvük szerint többször is visszatérhetnek egy feladathoz, hogy javítsák az eredményeiket. Hiszünk abban, hogy időt és teret kell hagynunk a gyerekeknek, hogy megértsék a tananyagot és sikeresen teljesítsék a feladatokat.

  Kiváló eredmények a heterogén osztályokban is

  A különféle képességi szintű gyerekekből álló osztályok a tanulók és a tanárok elé is kihívásokat állítanak. A Matific számos olyan eszközt kínál, amellyel nemcsak kezelhetővé, hanem kifejezetten eredményessé is válhatnak ezek az osztályok.

  Tanulás a társaktól: Ha egy gyerek magyaráz el valamit egy társának, abból mindketten tanulnak. A felnőttek gyakran nem érzik pontosan, hogy mennyire nehéz a tananyag elsajátítása a gyermeknek, mivel mi már régen elsajátítottuk, azonban egy másik gyermek, aki csak nemrég győzte le ezt az akadályt, sokkal megértőbb lehet, és ezáltal sokkal hatékonyabban segíthet.

  Feladatváltozatok: Minden gyermek játszhat ugyanazzal a játékkal, csak más nehézségi szinten, a saját készségeinek megfelelően. A tevékenységek ránézésre azonosak, csak a nehézségi szintjük eltérő. Ezeket feladatváltozatoknak nevezzük, és a tanárok különböző feladatváltozatokat rendelhetnek a gyerekekhez.

  Tudásbővítés: Különféle találós kérdéseket, fejtörőket és rengeteg játékot kínálunk a gyerekeknek, amelyekkel kedvük szerint bármeddig tanulhatnak és gyakorolhatnak. Ezek a tanórán kívüli tevékenységek lehetővé teszik a gyorsabban tanuló gyerekek számára, hogy nehezebb feladatokon gyakoroljanak, a lemaradások súlyosbítása nélkül.

  Kereszttantervi tartalmak: A gyerekek sok különféle témakör iránt érdeklődnek, és szeretnénk táplálni a kíváncsiságukat. Számos epizódban kínálunk további, kereszttantervi tartalmakat, amelyekkel leköthetjük és szórakoztathatjuk a gyerekeket.

  Személyre szabott visszajelzés és tippek

  A visszajelzés a tanulási folyamat szerves része, azonban a túl kevés vagy a túl sok információ nem segít a tanulónak megérteni a hibáját vagy a problémát. A Matific a gyermek által adott válaszok alapján ad hasznos, személyre szabott visszajelzést, a gyermek válaszát figyelembe véve, a megfelelő időben.

 1. Valódi elköteleződés

  Gondosan kialakított, játékos környezet, amely kitartásra ösztönöz és segít felébreszteni a matematika iránti lelkesedést.

 2. A matematika egész életen át tartó szeretetéhez elengedhetetlen, hogy a gyermekek valóban élvezzék a matematikatanulást. A Matificnél arra törekszünk, hogy szórakoztató tartalmakat hozzunk létre. Úgy is mondhatnánk, hogy a Matific egy olyan hely, ahová a gyerekek kikapcsolódni járnak. A karakterek és a helyzetek izgalmasak, a feladatok pedig érthetők. A gyerekek kíváncsiak a történet végére. Ugyanakkor arra is odafigyelünk, hogy ez az izgalmas felhasználói élmény ne írja felül a pedagógiai célokat.

  A szorongás csökkentése

  Ha csak egy jó megoldás létezik, nagyon szembetűnő, ha valaki rossz választ ad. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a mai társadalomban a hibázás az alacsony intelligenciaszinthez kötődik, máris megszületik a gyerekekben a matematika iránti szorongás, következésképpen pedig a felsőbb osztályokban is idegenkedni fognak tőle.
  A tanuláshoz elengedhetetlen a hozzáértés és a magabiztosság érzése, ezért a Matific játékos környezetet használ, amely szorongás nélkül, szabadon felfedezhető.

  A kíváncsiság felébresztése és a kitartás ösztönzése

  A fejlődést elősegítő oktatási környezet elengedhetetlen része egy olyan környezet, ahol a gyerekek szabadon kielégíthetik a kíváncsiságukat és kitartóbbá válhatnak. Ezt úgy érjük el, hogy a gyerekek kezébe adjuk az irányítás nagy részét, hagyjuk, hogy szabadon felfedezzenek, eldöntsék, mit szeretnének tenni, és hogyan szeretnének továbbhaladni. Tevékenységeink emellett nem könnyűek, mégis szórakoztatók. Több lehetőséget adunk a válaszadásra, és arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy a feladat végéig kitartsanak.

  A hibázás lehetősége

  A tanulás csak építő jellegű küzdelem eredménye lehet, amely kihívások elé állít, mégis lehetővé teszi, hogy hibázzunk és végeredményben fejlődjünk.
  A Matific a játékos környezettel biztosítja, hogy a gyerekek ne féljenek hibázni. Ahogyan játék közben is, a hibázás a tanulási és fejlődési folyamat része. A Matifickel a gyerekek felismerhetik, hogy a hibák nem a kudarcot, hanem a tanulási folyamat természetes velejáróját jelentik.

  A technológia kiaknázása a lelkesedés felébresztéséhez

  A technológia számos különféle lehetőséget kínál az oktatási élmény gazdagításához, azonban a legtöbb kereskedelmi szolgáltató legfeljebb digitális feladatlapokat készít. A Matific a lehető legnagyobb mértékben kihasználja a technológia adta lehetőségeket, és több ezer tanulási segédanyagot, virtuális labort és interaktív környezetet bocsát a tanulók rendelkezésére.

  Gyakorlatra épülő tanulás

  A Konfuciusztól származó idézet – „Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy megcsináljam, és megértem” – a modern oktatásra is tökéletesen igaz. Tanulmányok igazolják, hogy az aktív, gyakorlatra épülő tanulás sokkal hatékonyabb, mint a passzív tanulás.
  A Matific interaktív összetevőket ágyaz a feladatokba, így a gyerekek saját maguk szerezhetik meg a tudást a felfedezés élményén keresztül.

Zökkenőmentes integráció a következőkkel:

 • A Matific által a tanároknak, tanulóknak és iskoláknak készített online matematikai forrásanyagok fejlesztésében technológiai partnerként közreműködő Clever Inc
 • A Matific által a tanároknak, tanulóknak és iskoláknak készített online matematikai forrásanyagok fejlesztésében technológiai partnerként közreműködő Google Classrooms
 • A Matific által a tanároknak, tanulóknak és iskoláknak készített online matematikai forrásanyagok fejlesztésében technológiai partnerként közreműködő Office365
Matific v4.38.0