None

Pedagogia matematikoa: zorroztasuna eta konpromisoa

Gaur egun, matematika irakasten denean, robotak trebatzen saiatzen da. Haurrei prozedura bat jarraituz kalkulatzen irakasten zaie edo eragiketa matematikoak buruz ikasteko eskatzen zaie.

Baina hori irakasteko modu eraginkorra al da?

Ikerketen arabera, irakaslea ardatz duen irakaskuntza tradizionala ez da matematika irakasteko modurik eraginkorrena.

 

Matematikak zirraragarriak eta dibertigarriak izatea

Matematika bidaia zirraragarri batean bihurtzea posiblea da. Lortzeko, ikasleen motibazioa behar dugu eta ikasleei gaitasun matematikoak ikastearen balioa erakutsi behar diegu.

Ikasleei kontzeptuak modu berrien bidez deskubritzen laguntzen diegunean edo material desberdinak erabiltzen ditugunean, eragiketa eta kontzeptu matematikoek nola funtzionatzen duten erakusten diegu.

Imajina ezazu Legoekin biderkatzen irakastea! Ikasleek buruketa bakoitza irudikapen zehatz batekin ebatz dezakete. Ideia abstraktu baten ordez, 4 x 3 hiru Legoekin zehatza bihurtzen da.

Jolasak ikasgelara eramatea emozioa eramateko modu bat dira. Jolasen bidez, haurrek kontzeptuak  arrisku txikiko ingurune batean ikas ditzakete. Ikasleek biderketaren arintasuna praktika dezakete, bi dado botaz eta agertzen diren bi zenbakiak biderkatuz. Jolasten diren bitartean, irakasleak ikasleak anima ditzake produktua ebazteko zenbakizko zentzua erabiltzera. Beste modu batean esanda, 6x9 ebazteko, ikasleek 6x10 60 dela gogora dezakete, eta 6 kentzen badizkiote, erantzuna lortzen dute, 54.

Ondorioz, jarduera dibertigarrien bidez, kontzeptuen ulermena sustatu behar dugu. Horrek jarrera positiboa sustatuko duelako eta ikasleak seguruago sentituko direlako.

 

Antsietate matematikoa nola landu

Tamalez, ikasle guztiek ez dute matematikarekiko jarrera positiboa lortzen eta ez dira seguru sentitzen. Izan ere, matematikarekiko sentimendu negatiboak hain dira arruntak, non izena ere baduten: antsietate matematikoa.

5 urteko neska-mutilekin hasita, antsietate matematikoa askotan azterketa kronometratuetatik dator, baita trebetasun matematikoei buruzko pentsamolde finkoetatik eta irakaslearen beraren antsietate matematikotik ere. Irakasleek matematikarekiko antsietatea dutenean, askotan ikasleei transmititzen diete. Okerrena da, ikerketen arabera, antsietate matematikoak "lan-memoria eten dezakeela, eta horrek akats gehiago egitea ekar dezakeela", eta horrek ikasleei matematika are gutxiago gustatzea dakar.

Zoritxarrez, irakasleek askotan matematikarekiko antsietatea ez dute modu egokian tratatzen. Askotan, ikasleak gehiegi babesten dituzte eta matematika modu desegokian lantzen dira eta horrek ikasleengan antsietate matematiko handiagoa sortarazten du . Matematika errazaegoiak direla esaten denean, ikasleek erraz sinesten dute matematikak errazak izan beharko liratekeela. Ondorioz, ikasleak adoregabetu egiten dira matematika zaila izan daitekeela jakiten dutenean.

Matematikarekiko antsietateari erantzuna hobetzeko, irakasleek urrats hauetako batzuk jarrai ditzakete:

  • Ikasleak prestatzea, praktika zehatzak eginez
  • Ikasleei gaitasun berriak ikasteko denbora eskaintzea
  • Denborak presioa eragiten duten egoerak saihestea
  • Ikasleei erantzunak idazteko eta arazoa ebatzi baino lehen erantzuna eztabaidatzeko eskatu
  • Matematikak dibertigarriak izatea! Ikasleek jolas-ingurune seguru batean porrot egin dezaten ahalbidetzea, eroso senti daitezen eta irtenbideak azter ditzaten, porrotarekiko antsietate matematikorik sentitu gabe.
  • Matematikaren ikaskuntza pertsonalizatzea

Matematikaren aurrean beste jarrera bat izaten irakastea

 

Matematikaren erabilgarritasuna 

Benetakotasuna oso garrantzitsua da matematikak ikasleen bizitzarako garrantzitsuak izan daitezen. Izan ere, ikasleen motibazioaren zati integrala da. Matematikak bizitza errealean duen balioa ikusi gabe, ikasleek ez dute ahalegitzeko zentzua ikusiko. Horregatik, kontzeptuak mundu errealean duten eragina erakutsiz irakatsi behar dira.

Eginez ikastea ikaskuntza pasiboa baino eraginkorragoa da. Jarduerak praktikoak izan behar dira. Ahal den guztietan, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza matematikako ikasgelara eramatea aukera paregabea izan daiteke ikaskuntza aktiboa bultzatzeko. Errealitatearekin bat egiten duten proiektuek matematika ingurune esanguratsu batean erabiltzeko aukera ematen diete ikasleei. Ahalegin handiagoa behar den arren, onura asko eskaintzen dituzte, hala nola pentsamendu kritikoko trebetasunak garatzea eta kontzeptu matematikoen ulermen sakonagoa lortzea.

Ikasleek eskuratu dituzten teknikak erabiliz arazo berriak ebaztea ere erabakigarria da matematikan. Baina arazo aproposak aurkitzea zaila da. Google munduan, ordea, ikasleak desafiatzen dituzten eta aldi berean errealitatearekin konektatzen dituzten arazo erakargarriak aurki daitezke. Beste aukera bat, matematika lantzeko plataforma digitalak dira. Azken horiek xehetasun handiagoz aztertuko ditugu.

 

Matematika baliabide digitalak aprobetxatu

Oro har, kontuz ibili behar da haurrek pantailaren aurrean ematen duten denbora handitzean. Egunean 6 ordu baino gehiago igarotzen dira pantailen aurrean. Beraz, ziurtatu behar dugu pantailaren aurrean egoteko denbora handitzen dugunean benetan eraginkorra dela.

Hori esanda, matematika lantzeko plataforma digitalek ikaskuntza moldagarria eta pertsonalizatua eskain dezakete. Plataforma askok aukera ematen diete irakasleei ikasleei ariketa berberak eskaintzeko, baina zailtasun-maila desberdinekin, guztiek parte hartzeko aukera izan dezaten.

Gainera, kalitatezko ariketa matematiko digitalei esker, haurrek matematikaren ulermen kontzeptual sakona lor dezakete. Matematika lantzeko aplikazioak, Matific adibidez, dibertigarriak izatea eta antsietate matematikoa murrizten laguntzea oso garrantzitsua da eta horren adibide, Matific daukagu.

Gure ikasleengan bikaintasun matematikoa garatzeko ahalmena hezitzaile bakoitzaren ardura da. Hezitzaileek daukaten boterea aprobetxatu behar dute matematika ikasleentzako bidaia intelektual eta zirraragarri batean bihurtzeko. Eta zuk, nola eraldatzen dituzu matematikak zure eskolan?