None

Osztozkodási problémák megoldása

Csatlakozz a kalózokhoz a kalandok és kincsek keresésében!

Ebben az epizódban a tanulóknak kincseket kell egyenlően elosztaniuk a kalózok között.A kalózok és a szétosztandó kincsek száma is folyamatosan változik.

Így a gyerekek egy intuitív, izgalmas környezetbe helyezve ismerhetik meg az osztás különböző szempontjait.

Az epizódnak 3 típusa van:

- 20-ig (maradék nélkül)
- 100-ig (maradék nélkül)
- 100-ig (maradékkal)

 

Tanulási célok

Részleges osztás végrehajtása életszerű kontextusban: egy halmaz elosztása egyenlő részhalmazokra és a részek nagyságának megfigyelése.

Az osztott, az osztó és a hányados szerepének megértése az osztozkodási probléma modellezése során.

 

Összhangban a Matific alapelveivel

Mint valamennyi feladat a Matific-ben, ez az osztásos epizód is a valódi fogalmi megértés kialakítására lett tervezve, úgy hogy a tanulók mindig az alapok megértésére összpontosítsanak.  

  • Keltsd életre a témát izgalmas környezetben!
  • Bátorítsd tanulóid kritikus gondolkodásra a problémamegoldás során
  • Építsd fel a téma iránti belső motivációt és kapcsolatot tanulóidban, hogy maga az osztás legyen a feladat szórakoztató része!

 

Matematikai háttér

Az osztás a négy alapművelet közül a legnehezebben megérthető fogalom és életszerűen merül fel az osztozkodással összefüggésben.

Ebben az epizódban a tanulók elsajátíthatják a részekre osztást, ahol ismert az osztandó és az osztó és a hányados ismeretlen. Más szavakkal, "Mennyi jut egy-egy személynek?".  Ez ellentétben áll a bennfoglalással, ahol az osztandó és a hányados ismert, de az osztó nem, tehát a kérdés,  „Hány személy kaphat adott mennyiségű jutalmat?"

A Matific segít az oktatóknak kiemelni a kétféle osztás közötti különbsége, amit a tanulók és a pedagógusok is gyakran figyelmen kívül hagynak, mivel mindkettő ugyanarra a számtani műveletre redukálódik. Azonban rendkívül fontos, hogy a fiatal tanulók mindkét osztási modellt gyakorlati környezetben ismerjék meg, hogy biztos alapokkal rendelkezzenek a további fejlődéshez. Megtanulják, hogy mindkettőnek:  X : A = ? és X : ? = A  ugyanaz a megoldása, ami segít az osztás és a szorzás összekapcsolásában a még mélyebb fogalmi megértés érdekében.

Ebben az epizódban a Matific az osztást emeli ki: minden kalóznak egy-egy aranyat adunk, amíg az arany el nem fogy. Ez a megközelítés biztosítja a téma világos és élethű megközelítését és termékeny alapot biztosít az osztás elvont fogalmának megértéséhez.

 

Az epizód legfontosabb lépései

Ebben az izgalmas kalandtörténetben a kalózok és a szétosztandó kincsek száma is mindig változik, ami segít a tanulók számérzékének fejlesztésében. A tanulók felfedezik azt, hogy ha több kalóz van, az egy kalózra nézva kevesebb kincset jelent, több kincsből pedig több jut egy-egy kalóznak.

A tanulóknak először meg kell találniuk a kapcsolatot aközött amit csinálnak és az egyenletek formális, elvont nyelve között.


Az utolsó kérdés a történet vizuális elemeire és a már megismert mintákra építve mutatja be az "ismeretlen osztandó" problémáját.

A Matific-ben az interakciók gördülékenyek és világosak.  A tanulóknak remek szórakozást nyújt, hogy egy kattintással oszthatnak ki egy-egy aranyat egy kalóznak, miközben rögzül a fogalmak megértése.


Mint valamennyi epizódot, ezt is úgy terveztük meg, hogy a gyerekek élvezzék és beleéljék magukat a történetbe. A tanulók kíváncsisága és érdeklődése minden feladattal növekszik, ahogy egyre több kalózzal találkoznak és egyre többet tudnak meg róluk.

 

Ebben az epizódban a tanulók körülhajózzák a Földet: hófedte szigeteken, a nyílt tengeren, a trópusokon és a nap perzselte sivatagon kelnek át, egy pillanatig sem unatkozva.
Mire vársz még?