None

A matematika oktatás beemelése a digitalizáció korába

Mai világunkban az egyetlen állandó a változás. Ez különösen nagy kihívásokat állít a tanítók elé, akik a napjaikat tanítással, tervezéssel és értékeléssel töltik, nem is beszélve a nevelői, tanaórán kívüli és közösségi tevékenységeikről. 

Ennek köszönhetően nehezen tudják tartani a lépést digitális világunk rohanó tempójával, az újdonságok beépítésére pedig nem marad kapacitásuk.

Érthető tehát, hogy amíg a matematika tantervekben elengedhetetlenné vált a DTP-k (Digitális Tanulási Platform) beépítse, a tanítók nehezen építik be ezek használatát pedagógiai gyakorlatukba.

 

A számológép bevezetése

40 évvel ezelőtt ugyanez a probléma - a szükséges változás - borzolta a kedélyeket. A számológépek tanórai használatának sok ellenlábasa akadt a pedagógusok körében. Úgy gondolták, a gépek használata lustaságra neveli a tanulókat.

"Ne engedjük, hogy a technológiától függjön a tudásuk" - érveltek. "Az alapvető fogalmak és szabályok állandóak.
Egy meg egy mindig is kettő lesz.
Tehát bőven elég, ha megtanulják azokat az alapokat, amiket már száz éve tanítunk a diákoknak."

Ezek a tanárok nem tudtak távlatokban gondolkozni. A diákjaiknak meg kell tanulniuk használni a technológiát, hogy sikeres felnőttekké tudjanak válni. A világ fejlődik és nekik is tartaniuk kell vele a lépést.

Azok a tanulók, akik nem tudják használni a számológépeket olyanok, mint a kézifűrésszel dolgozó favágó, aki ragaszkodik a múlt eszközeihez, miközben körülötte mindenki láncfűrésszel dolgozik.

A '80-as években gyakran csengett fel a "Nem lesz mindig nálad számológép!" kijelentés. Ma már nem érvelhetnek ezzel a pedagógusok, hiszen a számológép folyamatosan ott lapul majdnem mindannyiunk zsebében az okostelefonunkon elérhető összes többi programmal együtt.

Ez csak egy kiragadott példa, mely jól illusztrálja, mennyire megváltozott a világ a 20. századhoz képest, illetve, hogy a technológiai fejlődés hogy befolyásolta a matematika használatának mikéntjét. 

A technológia fejlődése tehát szükségessé tette a számológépek használatát a '80-as évek tantermeiben. Ma ugyanezekben a tantermekben digitális benszülöttek ülnek, akik elvárják, hogy a technológia szórakoztassa őket és szerves része legyen életük minden szegmensének. Egyéni tanulási élményt és differenciált oktatást követelnek. Ezt teszi lehetővé a digitális tanulási platform alkalmazása.


Milyen DTP-t használjunk?

Alapvetően a digitális tanulási platformok két fajtáját különböztetjük meg. Az első a 20. század elejének elavult tankönyveit és munkafüzeteit prezentálja "modern" külsővel. Az egyetlen dolog, ami "modernné" teszi őket, hogy digitális formában érhetőek el.

Ezek az oktatási segédletek száraz, zárt végű feladatokkal dolgoznak és a magolásra, illetve az izolált fogalmi megértésre támaszkodnak. 

A második, fejlettebb alternatíva "életszagú", valós példákon keresztül igyekszik lekötni a tanulók figyelmét, miközben áthidalja a mindennapi élet és az elvont matematikai fogalmak közt húzódó szakadékot. 

A digitális tanulási platformok pedagógiailag kifogásolhatatlan módszertani eszközök. A feladatokat életszerű kontextusban, mindennapi nyelvezettel prezentálják és mind kialakításukkal, mind izgalmasan "manipulálható" digitális felületükkel a fogalmi megértést és a rendszerbe gondolkozást támogatják. A magolás helyett a problémamegoldásra fókuszálnak, a logikus matematikai gondolkodást előtérbe helyezve.

 

Élet az iskola után

A mai digitális megoldások az emberi agynál sokkal gyorsabban képesek számításokat végezni. Vannak viszont olyan területek, ahol az emberi tényező a meghatározó:

  • Problémamegoldás
  • Logikus érvelés
  • Matematikai gondolkodás

A legjobb DTP-k ezekre a kompetenciákra fókuszálnak a tényanyag, szabályok és képletek magolása helyett.

Pedagógusként a rengeteg adminsztrációs teher és a mindennapok rohanása közben sokaknak nem jut kapacitása, hogy kövessék a legújabb matematikai és pedagógiai eredményeket. Ha DTP kiválasztásra kerül a sor, sokszor automatikusan a "beváltat", az ismerőset választják, hiszen nincs idő megvizsgálni az alternatívákat és így felismerni a "jól bevált" program hiányosságait.

Amikor az iskola új DTP választása elé állít érdemes feltenned a kérdést...

  1. Vajon ez a program leköti és motiválja a diákjaim, vagy csak a régi tankönyveket és feladatlapokat kapom megint digitalizációba "csomagolva"?
  2. Vajon a szabályok és képletek megoldására fokuszál, vagy a problémamegoldási készséget és a logikus gondolkodást fejleszti?
  3. Vajon a gyerekeket a jövőjük kihívásaira készíti fel, vagy a mi múltunk megszokásait sujkolja beléjük?