None

Hogy ápoljuk a diákok motivációját: A tanulmányi siker kulcsa

Az osztály nagy része a kiadott feladattal foglalkozik, míg a pedagógus egy kisebb csoporttal konzultál.

Néhány diák a füzete fölé görnyedve minden idegszálával a feladatra koncentrál. Mások a hétvégi terveikről beszélgetnek. Egy tanuló a fejét a karján nyugtatva bóbiskol...

A tanulói motiváció számos szintje figyelhető tehát meg a tanteremben. Minden diák ugyanazon a feladaton dolgozik. Akkor hogy lehet, hogy egyesek motiválónak találják, mások pedig unalmasnak?

A tanulói motivációt fenntartani trükkös feladat az oktatók és a szülők számára is. A motiváció működésének és fontosságának megértése hatalmas segítség lehet, hogy sikeresen fenn tudják tartani a gyerekek motivációját. Ássunk tehát mélyebbre! 

Mi a tanulói motiváció?

A tanulói motiváció a diákok vágya, vagy hajlandósága az iskola feladatok elvégzésére. Iskolai feladat lehet a tanórai figyelem, egy beadandó elkészítése, készülés egy dolgozatra, vagy egyszerűen a pedagógus utasításainak követése.

De mit látunk, ha mélyebben vizsgáljuk a tanulói motivációt?

A tanulói motivációnak három fő része van.

A tanulói motiváció részei

A tanulói motiváció nem jön csak úgy magától. Nem más ez, mint egy komplex erő, amely egyaránt hajthatja a diákokat a siker, vagy a kudarc felé. A következő elemekből tevődik össze: 

Önértékelés és kilátások

A diák saját magának tulajdonított tudásszintje. Más szóval a tanulók felteszik maguknak a kérdést: "Jó vagyok én ebben?", vagy "Meg tudom csinálni?". A diákok annál magasabbra értékelik saját képességeiket, minél motiváltabbak. A kutatások azt igazolják, hogy a motivációnak ez az aspektusa alapvető fontosságú az iskolai előmenetel szempontjából. Egy másik tanulmány szerint a képességeikbe vetett hit a diákok tanulmányi előmenetelének legerősebb indikátora.

Érték

Szintén a tanulói motiváció fontos eleme, hogy a diákok értékesnek találják-e az adott feladattal eltöltött időt. Feltehetik a kérdést: "Érdemes ezzel foglalkoznom?". Ha a tanulók alacsony értéket látnak az iskolai feladatok elvégzése mögött, a motivációjuk is alacsony lesz. Ha hisznek abban, amit csinálnak, sokkal jobban leköti őket az adott tevékenység.

Akadályok

A Chelsea Yarborough and Heather Fedesco of Vanderbilt Egyetem kiemeli, hogy sok tanuló akadályokba ütközik a sikerhez vezető úton. Egyes diákok például nem rendelkeznek interneteléréssel, vagy fiatalabb testvéreik gondozásával kell időt tölteniük. Ezek a gátló tényezők azt éreztetik a tanulóval, hogy alacsonyabb esélyekkel indul az iskolai tevékenységekben és befolyásolhatják a tanórai magatartását is.

Ezek az elemek segítenek megérteni, miért lehetnek a diákok motiváltabbak egyes tanórákon, míg kevésbé motiváltak másokon. A képességeik, önértékelésük és értékítéletük nagyban változhat a különböző tantárgyak tekintetében.

Könnyű elképzelni, hogy egy profi sportolónak készülő diák erősen motivált testnevelés órán (mivel jó benne és szeret sportolni), míg matematika órákon teljesen motiválatlan (mivel nehezen halad és nem látja a tantárgy értékét).

Miért fontos a tanulási motiváció

A tanulási motiváció nem csak "jó ha van", hisz segíti az oktató munkáját. A motiváció jelentheti a vízválasztót a különböző tanulói viselkedésformák és eredmények közt. Ha a diákok motiváltak, kitartóbbak lesznek és több energiát fektetnek az iskolai tevékenységekbe.

Az eredmények pedig magukért beszélnek!

A motiváltabb diákok sikeresebbek az iskolában.

Tanulói motiváció és tanulmányi teljesítmény

A tanulói motiváció és az tanulmányi teljesítmény kéz a kézben járnak. Több, mint száz kutatás jutott arra a következtetésre, hogy a tanulói motiváció a tanulmányi átlag egyik legjobb előjelzője. Egy másik tanulmány szerint a motiváltabb diákok jobb jegyeket szereztek matematikából.

A belső motiváció különösen fontos a tanulmányi teljesítmény és eredmények szempontjából. Más szóval a tanulást élvezetesnek tartó diákok eredményesebbek azoknál a társaiknál, akik máshogy vélekednek.

De mit is kezdhetünk ezzel az információval? Van néhány gyakorlati lépés, amelyet minden pedagógus és szülő megtehet a tanulási motiváció fejlesztése érdekében.

Hogy motiváljuk a diákokat?

Íme néhány fontos stratégia, ami segíthet motiválni a tanulókat:

Mélyítse el a saját fejlődésükbe vetett hitüket!

A tanulói motiváció egyik legfontosabb tényezője az énkép kialakításának képessége. Azok a diákok, akik azt gondolják magukról, hogy "buták", vagy "nem jók matekból" azt hihetik, hogy ez egy örök és megmásíthatatlan tulajdonság. Ez azonban nem igaz! Az agyunk képes a változásra és a fejlődésre. Ha a diákok elhiszik, hogy tudnak fejlődni, megtörik a negatív gondolkodási mintákat és elhiszik, hogy igen is okosak és jól matematikából. Ezt nevezik a fejlődésbe vetett hit felépítésének. Hogy támogassuk a gyerekeket ebben, segítenünk kell megérteniük, hogy a képességeik tudnak fejlődni. Mutassuk meg nekik, hogy a pozitív mantrák, mint a "Meg tudom csinálni!" beépítésével sokkal sikeresebbek lesznek. Szintén nagyon fontos, hogy kiemeljük, hogy hibázni természetes dolog és a tanulási folyamat része.

Ezket a gondolatokat beépítettük a Matific-be is. Nagyon jól tudjuk, hogy hibázni a tanulás velejárója, főleg a matematika esetében. Ha a diákjaink hibát vétenek, motiváljuk őket az újrapróbálkozásra, új stratégiákkal egyengetve az útjukat a megoldás és a siker felé. Fontosnak tartjuk, hogy megbarátkozzanak a hibáikkal, megelőzve a "matek szorongást" és támogatva a saját fejlődésükbe vetett hitüket.

Emelje ki a feladatok relevanciáját és értékét!

Hogy segítse a tanulókat megtalálni az értéket a foglalkozásokban, kérje meg őket, hogy képzeljenek el olyan szitációkat, melyekben a való életben tudják hasznosítani az éppen feldolgozott anyagot. Vigyázzon rá, hogy a diákok tényleg maguk találjanak alkalmazási területeket! A kutatások azt igazolják, hogy a "szükségetek lesz rá gimiben" szajkózása csak elveszi a diákok kedvét. Ha viszont ők maguk találják meg a téma értelmét és fontosságát a jegyeik és az érdeklődésük is fejlődni fog!

Használja az alkalmazkodó tanulást!

Ha azon gondolkozik, milyen módszerrel motiválja diákjait, próbálja ki az alkalmazkodó tanulást! Az alkalmazkodó tanulás igazodik a tanulók erősségeihez és gyengeségeihez, miközben követi a tanulási sebességüket. Ez a tanulási mód fejleszti a motivációt, mivel lényeges és érdekes tanulási célokat állít a diákok elé.

Egy Matific-et használó matematika órán két egymás mellett ülő tanuló lehet, hogy egészen más szinten áll. A applikáció a feladatok nehézségét és tempóját a diákok egyéni igényeihez igazítja. Mindemellett a két diák felhasználói felülete és tanulási élménye nagyon hasonló lesz. Azt szeretnénk, hogy a tanulók megértsék, a befektett energia és a kitartás a legfontosabb - az osztály legjobbja nem más, mint a leggyorsabban fejlődő tanuló.

Próbálja ki a tanulók által vezetett tanulást!

Amikor a tanulók vezetik a saját tanulási útjukat, sokkal motiváltabbak és elmélyültebbek a tanulásban. A tanulók által vezetett tanulás azt jelenti, hogy a diákok maguk választják ki a projektjeiket, a feladataikat és határozzák meg saját tanulási céljaikat.

A Matific-en a diákok nyomon követhetik a saját fejlődésüket és haladásukat. Így járulunk hozzá, hogy ők igazgasság a saját tanulási útjukat. A Gyakorlóterepen a tanulók az összes éppen fejlesztett képességüket láthatják. Jutalmazzuk azokat a diákokat, akik a kezükbe veszik az irányítást és koncentrált figyelmet fektetnek a gyengébb képességterületeikre.

Legyen minden élvezetes!

A játékos tanulás rendkívül motiváló lehet, mivel segít, hogy a diákok nagyobb értéket lássanak a tanulásban. Hiszen csinálni akarják majd! Egy tanulmány kimutatta, hogy a társasjátékok tanórai használata növeli a motivációt és az eredményességet.

A Matific elhozza a szórakozást a matek órákra! A feladataink élvezetesek, magukkal ragadóak és a matematikai fogalmakat a való élethez kötik.

Bontsa le az akadályokat!

Ahol csak lehetséges, hárítsa el az akadályokat a diákok és a céljaik elérése között. Az iskolák bizonyos tereiben - például a könyvtárban - hozzáférhetővé lehet tenni az internetelérést. A szülők törekedhetnek rá, hogy szakítsanak időt közös tanulásra gyermekeikkel, nyugodt környezetet biztosítva a házifeladat elkészítéséhez.

Ha a szülők és az oktatók együtt fókuszálnak a tanulók motivációjának fejlesztésére, hatalmas segítséget nyújtanak nekik, hogy kiteljesedhessenek.

Készen áll, hogy felfedezze, miként segít a Matific a diákok motivációjában? Próbálja ki még ma az ingyenes próbaverziót!