None

Feladat ajánló: Buborékfújás

A feladat célja

Egyesével és kettesével való számolás


Leírás

Ebben a epizódban a tanulóknak meg kell számolniuk a buborékokat, amelyeket Pop fúj. Néha több buborékot is fúj egyszerre. Máskor fújja, de nem jön ki buborék. A tanulóknak figyelniük kell, és meg kell számolniuk az összes buborékot.

 

Matematikai háttér

A számolás megtanulása olyan alapvető készség, amelynek elsajátítására a legtöbb felnőtt nem emlékszik élénken. Annyira alapvető, hogy nehéz elképzelni, hogy más készségekhez hasonlóan ezt is tanítani kell a gyerekeknek. A valóság azonban az, hogy a számolás a gyerekek számára egy olyan lépésről lépésre történő folyamat, amely különböző szinteket foglal magában.

Először a gyerekek megtanulják a számokat valódi tárgyakhoz rendelni, egyesével felismerve azokat. Rájönnek, hogy a tárgyak elrendezése nem változtatja meg a számok értékét. Kifejlődik bennük az a képesség, hogy a memóriájukat dinamikus tárgyak vagy nagyon nagy halmazok számolásához használják. A számolás képezi az alapját a számokkal kapcsolatos absztrakt fogalmak megértésének.

Lényegében a számolás olyan, mint a matematika építőköve. A számolással kezdetben azt figyeljük meg, hogy mi a közös az 5 almában és az 5 autóban. A számolással felfedezzük, hogy a két csoportban lévő tárgyak együttes száma nem függ attól, hogy az egyes csoportok milyen tárgyakból állnak.  Bizonyos értelemben a matematika egész területe erre a képességre támaszkodik, amelyet gyakran természetesnek veszünk - a számolásra.


Mitől nagyszerű ez a feladat? 

A környezet izgalmas látványt nyújt a gyermekeknek.

A park természetes környezetet biztosít a tanulók számára, hogy felfedezzék és kibővítsék számolási képességeiket. A Pop-pal végzett feladatokkal a tanulók azonosulni tudnak, így felkeltjük a kíváncsiságukat, ami elősegíti, hogy tovább haladjanak a feladat megoldásában.

 

A kérdések egy folyamaton keresztül vezetik a tanulókat.

Ez az epizód egy olyan epizódcsoport része, amely a számolás konkrét és absztrakt megértésétől az absztrakt megértés felé halad, és valós környezetet biztosít a számolás fogalmi megértéséhez. Magában az epizódban kihasználjuk a virtuális környezetet, hogy elérjük a buborékok megszámlálását, mielőtt azok elrepülnek. A feladatok az egy-egy buborék megszámlálásától az egyszerre két buborék számlálásáig, végül pedig a sikeres és sikertelen fújások megkülönböztetéséig haladnak. A tanulók kritikus gondolkodása fejlődik, ahogy különbséget tesznek a megszámlálandó és a meg nem számolható dolgok között.

 

A helytelen választ követően a buborékokhoz a számok társulnak.

Ha a tanulók helytelenül válaszolnak, lehetőséget kapnak arra, hogy a válaszadás előtt újra megnézzék Pop hhény darab buborékot fúj, ezzel is bátorítva őket az elszámoltathatóságra. Ha a harmadik próbálkozásra sem válaszolnak helyesen, a hatékony és informatív visszajelzés segítségével az animáció és a számok és a buborékok egymásra kerülnek, összekapcsolva a konkrét tárgyat a számmával.

 

Próbáld ki:  https://www.matific.com/share-episode/?slug=BubblesCountingDynamicObjectsBasic