None

Önálló tanulás: Mi is ez? (És miért fontos!)

Az egyik kedvenc, törtekkel kapcsolatos történetem a "harmadfontos" burger bukása. Az A&W gyorsétterem lánc, a McDonald's versenytársa a McDonald's híres "negyedfontos" burgerének ellenlábasaként álmodta meg az egyharmad font súlyú bucit, amelyet pontosan ugyanazon az áron adtak. A kezdeményezés azonban elbukott, hiszen a négy egyértelműen nagyobb a háromnál, így az emberek azt gondolták, a harmadfontos esetében kevesebbet kapnak a pénzükért.

Egészen biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek tanulták a törteket az általános iskolában. A pedagógus biztosan elmagyarázta nekik, hogy egy negyed bizony kevesebb, mint egy harmad, valószínűleg nem is egyszer. Mégis ide jutottunk.

Mit jelent ez a történet nekem, mint matematika tanárnak?

Azt jelenti, hogy nem jól tanítjuk a matematikát.

 

A matematika felülről lefelé tanításának ára

Az oktatás alapvetően egy felülről lefelé haladó rendszer a világ minden táján. A kormányzat meghatározza a tanulási célokat és elérendő eredményeket, a pedagógus pedig legjobb tudása szerint segíti a tanulókat e célok elérésében.

Emiatt a sematikus hozzáállás miatt sok gyerek lemarad, elidegenedik az oktatástól és nem érzi magáénak a tanulást. Ez kifejezetten súlyosan előjön a matematika esetében és ennek köszönhető, hogy a középiskolát elvégzett emberek nem tudják, hogy egyharmad több, mint egynegyed.

Biztosan lehetne jobb is a helyzet. De hogyan?


Az önálló tanulás az oktatás jövője

A motiváció a tanulási sikerek elérésének alapja. Az érdeklődő diákok sokkal nagyobb arányban érnek el kiemelkedő tanulmányi eredményeket. Akkor hát miért nem emeljük meg a motivációjukat azáltal, hogy átadjuk nekik az irányítást?

Ez nem más, mint az önálló tanulás.

Az önálló tanulás a feje tetejére állítja a felülről lefelé irányuló módszert és tamogatja, hogy a tanulók saját maguk irányítsák tanulási útjukat.

Az önálló tanulás emellett kifejezetten emeli a STEM tantárgyakban szerzett érdemjegyeket.

Íme néhány az önálló tanulás legfontosabb elemei közül, melyeket beépítettük a Matific pedagógiájába:

Döntési lehetőség:  Kutatások szerint a döntés lehetősége korcsoporttól függetlenül önmagában emeli a motivációt. A Matific-en a tanulók eldönthetik, hogy mely feladatot szeretnék megoldani, milyen típusú gyakorlatokat végeznének és mely témával szeretnének foglalkozni.

Aktív tanulás: Ahelyett, hogy passzívan, feladatlapokon keresztül tanulnának, az önálló tanulás arra ösztönzi a gyerekeket, hogy mélyebben megértsék, felfedezzék a témákat. Ezt az aspektust a Matific minden faladatában megtaláljuk. Az interaktív kezelőfelület, a számos jó megoldási út és különböző helyes válaszok mind-mind a próbálkozást segítik elő.

A pedagógus, mint forrás:  A pedagógus ahelyett, hogy frontálisan irányítaná a diákok minden mozzanatát facilitátori szerepet vesz fel. Ez nagyon könnyen megtörténik a Matific-en keresztül. A tanulók a saját tempójukban haladnak, a pedagógus pedig figyeli az előrehaladásukat. Amikor egy-egy diák különös figyelmet, személyes beavatkozást és segítséget igényel, a pedagógus aktív és célzott segítséget tud nyújtani. 

Ahogy a gyerekek tanulnak a pedagógus mindig ott van, hogy támogassa őket. Ez a támogatás viszont kétoldalú, közös munkát jelent. A tanár és a diák is ajánlhat feladatokat, melyek segítik az előrehaladást. A közös munka segít, hogy a tanulási célokat összeegyeztessük a gyerekek érdeklődési körével, ezzel is serkentve a motivációt.

Mindennapi példák: Fontos, hogy a diákok tudják, miért is tanulják az adott témát és miért fontos számukra. Más szóval hogy fogják használni a megszerzett tudást a való életben? A kutatások azt igazolják, hogy a mindennapi példákhoz kötött tanulás növeli a motivációt.

Ezért építjük be a lehető legtöbb helyen a Matific feladataiba a mindennapi életből merített példákat. A történetmesélésen és a szövegezésen keresztül a való élethez kötjük a matematikát.

 

Hogy építsük be az önálló tanulást a felülről lefelé épülő oktatási rendszerbe

Tudjuk, hogy a pedagógusoknak igazodniuk kell az adott oktatási rendszerhez, el kell érniük a kitűzött tanulási célokat. Hiszük abban, hogy ezek a célok elérhetőek az önálló tanulás bevezetése és támogatása mellett is.

A pedagógusoknak és a tanulóknak is megadunk minden segítséget, hogy sikeresen teljesíthessék a követelményeket, miközben a gyerekek tanulási élményét helyezzük a középpontba. Büszkék vagyunk rá, hogy azon kevés platform közé tartozunk, akik ténylegesen komolyan veszik ezt a célkitűzést. Íme néhány alapkérdés, melyeket minden Matific tartalom fejlesztésekor figyelembe veszünk. Ezek a kérdések minden pedagógus, adminisztrátor és oktatásban dolgozó számára fontosak, tehát nyugodtan hasznosítsátok őket minden területen!

  • Motiváció: Mire vágyik a tanuló? Belső, vagy külső motivációt szeretnénk generálni?
  • Célorientáltság: Milyen további tevékenységet vált ki az ily módon generált motiváció?
  • Aktív figyelem: Hogy prezentáljuk az adott témát, hogy a tanuló teljes figyelmét lekösse?
  • Kitartó munka: Hogy segíthetünk a tanulónak maga előtt tartani a céljait, miközben nehézségekkel találkozik?
  • Siker: Hogy is néz ki számára a siker és hogy tudjuk a legjobban velük együtt ünnepelni?


Minden, amit teszünk hatással van erre a folyamatra. A Matific lelke, hogy minden tanulónak egyedi, értékes tanulási élményt tud nyújtani.

Ez azt jelenti, hogy:

  • Motiváljuk a gyerekeket új matematikai fogalmak felfedezésére.
  • Segítünk, hogy megfogalmazzák saját matematikai tanulási céljaikat.
  • Minden eszközt megadunk, hogy a tanulók valóban belemerüljenek a matematikába.
  • Segítünk megérteni a tanultak értékét.
  • Segítünk megtalálni a megszerzett tudás örömét és elültetjük a tudás keresésének és megbecsülésének csíráját.


Ezekkel a lépésekkel elérjük, hogy a felülről lefelé építkező oktatási rendszer ne untassa és idegenítse el a tanulókat.

Az önálló tanulás kiaknázásával a gyerekek mélyebb és tartósabb megértésre tesznek szert, mely megalapozza a jövőbeli sikereiket. Igenis lehetséges, hogy az oktatási rendszerből kikerülő diákok értsék a törteket! Ha meg tudjuk változtatni és saját hozzáállásunkat és hallgatunk a diákjainkra, együtt jó irányba tudjuk terelni az oktatás egészét.