מאמרים מאת Andrew Crisp

כאן במטיפיק, אנו שופטים את היתרונות של עבודתנו בהתבסס על דבקותה בעקרונות הפדגוגיים שלנו, שאחד מהם הוא למידה מותאמת אישית. …
Matific v3.12.1.1