None

נושא: קבעו את רמת הלמידה עבור התלמידים


האלגוריתם האדפטיבי של מטיפיק באי ההרפתקאות נועד לעזור לתלמידים להשלים את חומר הלימוד השנתי של אותה הכיתה. ברירת המחדל של רמת המשימות תואמת לרמת הכיתה בה התלמידים נמצאים לפי מצבת התלמידים של משרד החינוך.

עם זאת, במטיפיק אנו מאמינים בלמידה מותאמת אישית המאפשרת לתלמידים להתקדם בקצב למידה אישי בהתאם לרמה שלהם, ולכן פיתחנו עבור מורים אפשרות חדשה לשנות את רמת הלימוד לתלמידים.

מעתה תוכלו להיכנס להגדרות התלמיד ולשנות את רמת הלימוד באי ההרפתקאות ללא קשר לרמה הכללית של שאר הכיתה.
 

שאלות נפוצות:


ש: איך ניתן לראות את רמת הלימוד הכללית של הכיתה?
ת: לוחצים על 'ניהול כיתות' > 'ניהול הכיתות שלי'. שם תוכלו לראות את שם הכיתה ומימין את רמת הכיתה

 


ש: איך ניתן לשנות את רמת התלמיד?
ת: לחצו על שלוש הנקודות ליד שם התלמיד > 'עריכת פרטי תלמיד' > עברו ללשונית 'רמת למידה', שם תוכלו לשנות את הרמה.

 

 


ש: ניתן לשנות את הרמה לכמה תלמידים ביחד?
ת: כמובן! תוכלו לסמן וי ליד שמות של כמה תלמידים ביחד וללחוץ על 'עריכת רמת למידה' בסרגל העליון. תוכלו לשנות גם את האתגר השבועי באותה דרך.

 


ש: שיניתי את רמת הלימוד לכיתה ב' אבל התלמיד מקבל תרגילים שמתאימים לכיתה א'.

ת: התלמיד יקבל משימות שתואמות לתחילת רמת הכיתה שנבחרה. ברגע שהתלמיד ישלים מספר תרגילים באי ההרפתקאות, האלגוריתם ילמד את הרמה שלו לפי התרגילים שהצליח יותר או פחות, וידייק את התרגילים הבאים שיוצעו כדי להשלים את פערי הידע של התלמיד. ברגע שהתלמיד ידביק את הפער, הרמה תחזור באופן אוטומטי לרמת הכיתה.
 
ש: שיניתי את רמת הכיתה אבל המשימה הבאה של התלמיד באי ההרפתקאות לא השתנתה.
ת: התלמיד צריך להשלים את המשימה האחרונה שמופיעה באי ההרפתקאות (הוא יכול להשלים אותה או להיכנס ולצאת ממנה), ולאחר מכן שינוי הרמה שנעשה יחול על המשימות הבאות.
 
ש: אם אשנה את רמת הלימוד של הכיתה כולה מתוך הגדרות הכיתה, האם הרמה של אי ההרפתקאות תשתנה אוטומטית לכולם?
ת: לא. שינוי רמת הכיתה לא ישנה את רמת הלמידה באי ההרפתקאות.
 
מקווים שאהבתם את השיפורים שעשינו!
לשאלות נוספות או עזרה, אנא כתבו לנו ונשמח לעזור.
support@matific.com