None

דוח חדש - Live Classroom

שימוש ב-Matific בכיתה או בחדר מחשבים מהווה פוטנציאל לחוויה מדהימה לכולם - מפגש למידה מהנה ומרתק עבור התלמדים וחוויית הוראה ייחודית למורים. אך עלולים לעלות אתגרים רבים, והמורים ישקיעו זמן ומאמץ בניסיון לבדוק:

  • מי עדיין לא הצליח להיכנס?
  • האם כולם עובדים על המשימה הנכונה?
  • למי המחשב פתוח אבל לא באמת עובד?
  • מי מתקשה בעבודתו?

דוח Live Classroom החדש מספק לכם תשובות לכל השאלות הללו במסך יחיד. המידע מתעדכן בזמן אמת, ועוקב אחר תוצאות התלמידים עד לרמת השאלה.

 

מידע על הדוח

בראש הדוח מופיע סיכום של מצב כל התלמידים בכיתתכם, וכל תלמיד מיוצג בכרטיס:


 

עזרה לתלמידים בהתחברות

כך נראה כרטיס אם התלמיד לא מקוון - במקרה זה גשו לתלמיד לסייע לו לאתר את פרטי ההזדהות האחידה ולהתחבר.

 

מעקב אחר התקדמות התלמידים

עבור תלמידים שעובדים על פעילות, יוצג כרטיס שנראה כך:

 

כאן נוכל לראות על איזו פעילות התלמיד עובד, היכן הוא עובד ומה מידת הצלחתו. תלמיד זה ענה נכון על ארבע השאלות הראשונות בפעילות - למרות שנעשו שתי טעויות (הריבועים הצהובים), הטעויות תוקנו על ידי התלמיד (אילו לא היו מתוקנות היו מופיעים ריבועים אדומים).

בתחתית הכרטיס תוכלו לראות על כמה שאלות הם ענו במהלך השיעור הנוכחי, ודרך התפריט בכרטיס תוכלו להיכנס לדוחות נוספים.

 

לעזור לתלמידים להישאר מעורבים

לתלמידים המתקשים או לא מתקדמים יהיו כרטיסים שנראים כך:


כך תוכלו לזהות במהירות מי צריך את העזרה או העידוד שלכם.

דוח זה זמין עבור כל מורי Matific עבור כל הכיתות. גשו אליו על ידי לחיצה על הקישור בסרגל העליון.

אנו נרגשים מאוד להוסיף את הדוח הזה עבורכם, ומצפים לשמוע כיצד השתמשתם בו בכיתתכם!