Matific Pedagojisi

Matific'in vizyonu, her ülkedeki bütün çocuklara mümkün olan en iyi kalitede matematik deneyimi yaşatmaktır. Bunu başarmak için yaptığımız her işin özünde pedagojik ilkelerimiz yer almaktadır. Platformumuz, matematik kavramlarının kalıcı olarak anlaşılmasını sağlayan titiz pedagoji üzerine kurulmuştur.

Geliştirilen 5 maddelik pedagojik ilkelerimiz Matific Akademik Kurulu, arasında şunlar yer almaktadır:

 1. Kavramları Anlama

  Bilgiyi prosedürlerin ve formüllerin ötesine götürerek matematiğin temel yapı taşlarının anlaşılmasını sağlamak.

 2. Kavramsal Anlayış, matematik bilgisinin ayrı unsurları arasında bağlantı kurma yoluyla belirli konuların bütünsel olarak anlaşılmasıdır. Kısacası bir sorunun cevabının neden o cevap olduğunun anlaşılmasıdır.

  Kavramsal anlayış oluşturmaya odaklanırken beş ilkeden destek alıyoruz.

  Somuttan Soyuta Gitme

  Matematik adeta bir soyut kavramlar dünyasıdır ancak sadece algoritmaları takip etmekten ziyade gerçek, hakiki kavramsal anlayış geliştirmek için en somuttan en soyuta kadar soyut kavramların her seviyesinin üzerinde durmamız gerekir. Matific’in etkinlikleri çocukların çok gerçek ve somut matematik gösterimlerinden başlayarak yavaş adımlarla sembolizme ilerledikleri ve en sonunda soyut bir problemi bile çözebilecek hale geldikleri bir yolda ilerleyeceği şekilde geliştirilmiştir. Bu ilerleme sonucunda çocuklar sadece yöntemleri ezberlemezler, daha ziyade yöntemin ne anlama geldiğini anlarlar.

  Birden Fazla Metafor İhtiyacı

  Bir matematik kavramını öğretirken kavramın gerçekten anlaşılmasını sağlamak için birden fazla metafor kullanmamız gerekir. Birden fazla metafor kullanarak çocukların matematik modellerini genelleştirmesine ve karşılarına tanıdık gelmeyen bir problem çıktığında hangi modelin uygun olduğunu bulmalarına yardım ederiz.

  Helezonik Öğrenme ve Tohum Ekme

  Asıl öğretme aşamasından önce temel oluşturmak için tohum ekmeye oldukça önem veriyoruz. Çocukların bir kavramın özünü anlamalarına yardım etmek için mümkün olan her durumda bir kavramın daha sezgisel çeşitlerini göstermeye çabalıyoruz. Bu, çocuğun kendine güvenini güçlendiriyor, problem çözme becerilerini geliştiriyor ve matematik endişesi konusunda yardımcı oluyor.

  Konular Arasında Bağlantı Kurmak

  Matematik kitapları ve müfredatı, öğrenim materyallerini becerilere göre sınıflandırır. Bu konu sınıflandırması, öğrenme ilerlemesi oluşturmamıza yardım eder ancak her şeyin bağlantılı olduğunu ve konuların diğer konulardan izole olmadığını unutmamamız gerekir. Matific'te konuların bağlantılı olduğunu kabul ederiz; çünkü anlayışın sağlam olması için kavramı anlamak kadar bu kavrama dair neden, ne zaman ve nasıl sorularının cevaplarını anlamak da önemlidir.

  Etkili ve Bilgilendirici Geri Bildirim

  Matific 3 adımlı yanlış cevap dizisi kullanır; bu dizi sayesinde tam zamanında müdahale ile çocukların hatalarını gözden geçirmelerine ve tekrar denemelerine olanak sağlanır. Görselleştirilmiş tavsiyeler veririz ve gerekirse problemi çözmek için gereken adımları gösteririz. Böylece çocuklar bir sonraki problemi doğru çözmek için gerekli donanımı kazanmış olur.

 1. Eleştirel Düşünme

  Çocukların uygulamalı bir ortamda deneme yapmalarını teşvik ederek problem çözme becerileri geliştirme ve doğal merak unsuru yaratma.

 2. Matific, çocukları tanımları ve sonuçları tartışmaya teşvik ederek Eleştirel Düşünmeyi geliştirir. Çocukları “Bu hangi durumlarda geçerli olur?”, “Bu açıklamayı yapmak için ne gereklidir?” gibi sorular sormaya iteriz. Çocukların, kuralları oldukları gibi kabul etmek yerine, ikna olmaları gerektiğini hissetmelerini sağlarız.

  Eleştirel Düşünmeyi teşvik ederken aşağıdaki dört mihenk taşını kullanırız.

  Problem Çözme Becerileri Geliştirme

  Matematiğin kalbinde problem çözme vardır. Problem çözme, dünya genelinde müfredatlarda yer alır ancak çözülmesi gereken zorluk kolayca hayal kırıklığına yol açabildiğinden problem çözmeyi öğretmek zor olabilir. Matific etkinlikleri, çocukların yeni problemlere yaklaşmalarını ve özellikle de net bir algoritmanın olmadığı durumlarda problemleri çözmek için yeni yollar bulmalarını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

  İzlenebilirliğin Sağlanması

  Kendini izleme ve anlama imkânı bir çocuğun eğitimsel bağımsızlığının gelişmesi için oldukça önemlidir. Matific, çocuklara hatalarını anlayabilecekleri bir ortam sağlar. Çocukların hatalarını göstererek mantıklı bir sonuca varıyoruz; böylece nerede ve nasıl yanlış yaptıklarını görebiliyorlar.

  Matematik Topluluğu ile Özdeşleşme

  Matematik topluluğu çocuklara normal yaşantılarına göre oldukça soyut gelebilir ama biz çocukların matematiğin güzelliğini görmelerini istiyoruz. Matific'te çocukların soru sormaktan, harekete geçmekten çekinmedikleri ve en önemlisi matematiğe katkı yaptıklarını hissettikleri bir ortam yarattık.

  Birden Fazla Strateji, Birden Fazla Çözüm

  Gerçek hayatta problemlerin birden fazla çözümü vardır; aynısı matematik için de geçerlidir. Doğrusu, birden fazla strateji, karmaşık problemlerin ayırt edici özelliğidir. Birden fazla strateji ve çözüm sunarak matematiğin yaratıcılığını ve eğlenceli yönünü gösteriyoruz. Matific, problemleri, birden fazla cevapları olacak şekilde göstererek çocukların yeni bilgiler keşfetmelerine, sonuca kendi başlarına ulaşmalarına ve problemleri daha iyi anlamalarına olanak sağlar.

 1. Anlamlı Bağlam

  Gerçek dünya sorunlarını doğal senaryolarla sunarak matematiğe hayat verme.

 2. Matematiği, çocuklara gerçek gelen, özgün bir bağlamda göstererek onların farklı matematik kavramlarının günlük hayattaki önemini anlamalarını sağlıyoruz. Bu özgünlük, çocuklara gittikçe daha fazla soyut kavramın tanıtılmasının önünü açıyor; çocuklar bu kavramların günlük hayatlarındaki yerlerini kolayca öğrenebiliyor.

  Çocuklar İçin Anlamlılık

  Anlamlılığın sağlanması, matematikte devamlı katılımı ve motivasyonu sağlamak için son derece önemlidir. Matematik genellikle oldukça soyuttur ve çocukların günlük yaşamlarından ayrılır. Matific'te çocuklara, doğal olarak ilginç bulacakları bir alan sunarız. İçerikler; izledikleri filmlerle, oynadıkları oyunlarla veya etraflarındaki dünyayla ilgili olabilir. Matematiği çocukların günlük yaşantılarıyla bağlantılı olacak şekilde öğretiriz. Ayrıca çocukların hayal güçlerinden ve eğlenceli yönlerinden yararlanabilecekleri dünyalar ve problemler de sunarız. Çocukların, göstermeye çalıştığımız dünyayı hayal edebilmeleri gerekir.

  Özgün Sahneler

  Matific etkinliklerinin odaklandığı önemli bir nokta da matematik kavramlarının önsezi yoluyla anlaşılmasıdır. Bunu yapmanın en iyi yolu, çocuklarda halihazırda olan önsezilere güvenmektir. Bunu çocukların, doğal, gerçek hayat deneyimlerine güvenerek yapıyoruz. Problemlerimiz, çocukların çeşitli gerçekçi durumlarda yeni fikirler öğrenmesi, geliştirmesi ve pekiştirmesi için dikkatlice tasarlanmış ve seçilmiştir. Örneklerin gerçek hayatı yansıtmadığı zoraki durumlardan kaçınırız; örneğin 6 sayısından bahsederken bir ormanda 6 tane mantar göstermek yerine yumurta kartonundaki altı yumurtayı gösteririz.

  Gerçek Geri Bildirim

  Eğitimde geleneksel geri bildirim, çocuğa "Yanlış yaptın" diyen bir dış güçtür ancak bunun yanı sıra anlamlı bağlam vermek, gerçek ve bağlamsal geri bildirim vermek anlamına da gelir. Matific'te problemin ortamının doğasında yer alan gerçek geri bildirim veririz. Geri bildirim, doğrudan çocuğun eylemlerinden türetilir ve bağımsız bir hüküm değildir.

 1. Kişiselleştirilmiş Öğrenme

  Her öğrencinin gelişmesini sağlayan uyarlanabilir sorular ve farklılaştırılmış deneyimler.

 2. Her çocuk kendine özgü yollarla öğrenir; çocukların öğrenme hızları ve tarzları farklıdır. Doğru zamanda doğru soruyu sorarak her çocuğun kendine uygun öğrenme yolundan gitmesini sağlayabiliriz. Çocukların kendi öğrenme deneyimlerini sahiplendikleri bir öğrenme ortamı sunarak hem bağımsızlığın gelişmesini sağlarız hem de öğrenme ihtiyaçları ne olursa olsun çocukların her soruya kendi becerilerine uygun şekilde yaklaşmasını sağlarız.

  Bireyselleştirilmiş Yolculuklar

  Matific’in etkinlikleri, çocukların etkinlikleri kendi tempolarına ve tarzlarına göre tamamlayacakları şekilde dikkatlice tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, çocuklardan akıcılık egzersizi yapmalarını istemediğimiz sürece etkinliklere süre kısıtlaması koymayız. Çocukların, puanlarını yükseltmek için bir etkinliği istedikleri kadar tekrarlamalarına izin veririz. Çocukların konuları kavramak ve karşılaştıkları zorlukları aşmak için zamana ve ortama ihtiyaçları olduğuna inanırız.

  Her Öğrencinin Farklı Olduğu Bir Sınıfta Başarılı Olmak

  Her öğrencinin farklı yeteneklerinin olduğu bir sınıfta başarılı olmak hem çocuklar hem de öğretmenler için en iyi durumda bile zor olabilir. Matific, bu tarz sınıf ortamlarını yönetmekle kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin gelişmesini sağlayan çeşitli araçlar sunar.

  Akran Etkileşimiyle Öğrenme: Bir çocuk bir şeyi başka bir çocuğa açıkladığında bu, çocukların ikisi için de faydalıdır. Yetişkinler bazen çocukların neden zorlandığını anlamakta zorlanabilir; çünkü biz o zorluğu aşalı çok zaman geçmiştir; oysa o zorluğu yakın zamanda aşmış bir çocuğun, durumu kendiyle özdeşleştirmesi ve yardımcı olması çok daha kolaydır.

  Etkinlik Değişkenleri: Her çocuk, kendi ilerlemesine göre belirlenmiş farklı zorluk seviyeleriyle aynı oyunu oynayabilir. Etkinliklerin görünümü aynıdır; sadece zorlukları farklıdır. Bunlara, aynı etkinliğin farklı değişkenleri diyoruz ve öğretmenlere farklı çocuklara farklı değişkenleri atama fırsatı sunuyoruz.

  Çeşitlendirme: Çocukların öğrenmeye ve pratik yapmaya istedikleri kadar devam edebilecekleri bilmeceler, zeka oyunları ve sonu gelmeyen oyunlar sunuyoruz. Bu müfredat dışı etkinlikler, ileri düzeydeki çocukların, müfredat farkı yaratmadan ileri düzey matematikten faydalanmaya devam etmelerini sağlar.

  Karma Müfredat İçerikleri: Çocuklar farklı konulara ilgi duyar; biz de onların ilgilerini körüklemek istiyoruz. Birçok etkinlikte çocukları eğlendirmek ve katılımlarını güçlendirmek için farklı Müfredat eklemeleri yapıyoruz.

  Kişiselleştirilmiş Geri Bildirim ve İpuçları

  Geri bildirim öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır ancak geri bildirimde çok az veya çok fazla bilgi verilmesi çocuğun hatasını veya problemi anlamasına yardım etmez. Matific'te çocuğun verdiği cevabı hesaba katan ve doğru zamanda müdahale eden etkili ve kişiselleştirilmiş geri bildirim vermek için çocuğun verdiği cevapları kullanırız.

 1. Gerçek Katılım

  Azmi teşvik eden ve matematiği sevdiren özenle oyunlaştırılmış bir ortam.

 2. Ömür boyu süren matematik bilgisinin temellerini atmak için çocukların matematik katılımının samimi olmasını sağlamak esastır. Matific'te eğlenceli içerikler yaratmak için kendimize meydan okuruz. Matific bir nevi çocukların vakit geçirmek istedikleri bir yerdir. Karakterler ilgi çekicidir, durumlar merak uyandırır ve problemler anlaşılırdır. Çocuklar hikayenin sonunu görmek için etkinlikten çıkmak istemezler. Bununla birlikte, bu ilgi çekici kullanıcı deneyiminin, pedagojiyi gölgelememesi için her zaman çok dikkatli oluruz.

  Endişeyi Azaltmak

  Bir sorunun sadece bir cevabı varsa yanlış cevap verdiğinizde bu göze batar. Bu durum, hata yapmanın düşük zeka ile ilişkilendirildiği bir kültürde çocuklarda matematik endişesine yol açar ve ilerleyen yıllarda matematikten uzak durmalarına sebep olur.
  Yeterlilik ve kendine güven hissi, öğrenme sürecinde kritik önem taşır; Matific'te çocuklara endişeyi azaltan bir keşif ortamı vermek için oyunlaştırılmış bir ortam kullanırız.

  Merak Uyandırma ve Azmi Teşvik Etme

  Çocukların meraklarını pratik edecekleri ve azimlerini harekete geçirecekleri bir ortam geliştirmek, yetiştirici bir eğitim ortamı yaratmanın önemli bir parçasıdır. Biz bunu, çocuklara kendi ilerlemelerini büyük ölçüde kontrol etme imkânı vererek, keşfetme ve ne yapacakları ile nasıl ilerleyeceklerine karar verme özgürlüğü sağlayarak yapıyoruz. Aynı zamanda etkinliklerimizin hem zorlu hem de ilgi çekici olmasını sağlıyoruz. Birden fazla cevap verme şansı veriyoruz ve çocukları problemin sonunu görmeyi istemeleri yönünde teşvik ediyoruz.

  Hata Yapma Özgürlüğü Sunma

  Gerçek öğrenme sadece, kişinin bir zorlukla karşılaşması, birkaç kere hata yapması ve sonunda zorluğu aşmasıyla, yani verimli çabalamayla olur.
  Matific'te çocukların hata yapmaktan korkmamalarını sağlamak için oyunlaştırılmış ortam metaforunu kullanırız. Tıpkı oynadıkları oyunlarda olduğu gibi, hata yapmak problemleri aşma ve ilerleme sürecinin bir parçasıdır. Çocuklar Matific'i kullanarak hataların artık bir tehdit olmadığını ve öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu görür.

  Kalıcı Katılımı Sağlamak İçin Teknolojiden Faydalanma

  Teknoloji bize eğitim deneyimini geliştirmek için birçok fırsat verir ancak ticari amaçlı sağlayıcıların çoğu sadece dijital çalışma kağıtları sunmaktan öteye gitmez. Matific'te binlerce eğitim yardımı, sanal laboratuvar ve etkileşimli ortam sunmak için teknolojinin sınırlarını zorlarız.

  Uygulamalı Öğrenme

  Konfüçyüs'ün, “Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım.” sözü modern eğitim sistemi için oldukça geçerlidir. Çalışmalar, aktif, uygulamalı öğrenmenin pasif öğrenmeye göre çok daha etkili olduğunu göstermiştir.
  Matific'te, çocukların bilgileri kendi başlarına elde etmesine olanak sağlayan ve "Şimdi anladım" ânı yaşatan interaktif bileşenli problemler sunarız.

Şunlarla Sorunsuz Bütünleşme:

 • Öğretmenlere, öğrencilere ve okullara yönelik Matific çevrimiçi matematik kaynakları ve Clever Inc teknoloji ortaklığı
 • Öğretmenlere, öğrencilere ve okullara yönelik Matific çevrimiçi matematik kaynakları ve Google Classrooms teknoloji ortaklığı
 • Öğretmenlere, öğrencilere ve okullara yönelik Matific çevrimiçi matematik kaynakları ve Office365 teknoloji ortaklığı
Matific v3.11.1