Математичні інтернет-вправи, ігри та робочі аркуші Matific для учнів ступенів Д–6

Matific розроблено командою експертів в області освіти для закріплення учнями концептуального розуміння при вивченні математики у 1-6 класах та підготовці до школи. Matific взаємодіє з учнями через захопливу навчальну платформу, охоплює вашу навчальну програму з математики та дає учням можливість опанувати учнями матеріал в ігровій формі, стимулюючи при цьому мислення.

Дослідіть та відкрийте для себе глибину контенту Matific!

Епiзоди

Епізоди є інтерактивними навчальними середовищами, в яких учні мають можливість навчатися через дію. Всі наші епізоди заохочують дослідження та розв’язання задач, і ми завжди намагаємося розсмішити учнів. Кожен епізод також має запропонований робочий план уроку для демонстрації того, як його можна використати під час уроку.

Математичні інтернет-вправи, робочі аркуші та ігри Matific на рахування, додавання й числові осі

Спробуйте Епізод

Робочі аркуші

Matific пропонує численні адаптивні тести, що перевершують традиційні тести, орієнтовані на заучування. Тести Matific є адаптивними та інтерактивними, орієнтованими на розвиток здатностей до логічного мислення та дій. Тести можна роздрукувати й використовувати у різноманітних формах навчання, під час групового обговорення, в домашній роботі. Також вони чудово підходять для ситуацій, у яких доступ до інтернету обмежений.

Математичні інтернет-вправи, робочі аркуші та ігри Matific на додавання, віднімання, множення та змішані операції

Спробуйте Робочі аркуші

Текстові задачі

Арифметичні задачі Matific розвивають здібність учнів застосовувати свій зростаючий рівень математичних знань у реальних ситуаціях. Завдання невичерпні, підвищують рівень критичного мислення учнів і дають вчителям можливість точно оцінювати ступінь розуміння кожного учня. Matific запрошує учнів формулювати, моделювати й вивчати численні підходи до розв’язування задач, що призводить до вироблення чітких стратегій для пошуку рішень і перевірки своїх відповідей.

Математичні інтернет-вправи, робочі аркуші та ігри Matific на текстові задачі та стандартизовані практичні тести з математики

Грати Текстові задачі

Дослідження

Лабораторії Matific — це інтерактивні середовища, за допомогою яких вчителі й учні досліджують математичні концепції та прийоми. Лабораторіях Matific не вимагає від учня відповіді, вона пропонує свободу дослідження у власному темпі. Ефективне використання лабораторій Matific можливе із застосуванням інтерактивних дошок, це стимулює глибокі осмислені дискусії та створює можливість для міркувань усім класом.

Математичні інтернет-вправи, робочі аркуші та ігри Matific для концептуального розуміння математики

Грати Дослідження

Навчання крок-за-кроком

Траєкторія навчання для кожного класу пропонує оптимальну кількість вправ для кожного пункту навчальної програми. Кожну з цих вправ можна вважати кроком до засвоєння цього пункту. Фрагмент навчального матеріалу можна призначити як повністю, так і у вигляді окремих вправ. Ми також маємо додаткові вправи для поглибленого вивчення або закріплення концепцій.

Звіти про математичні успіхи учнів за кожною темою або уроком на інформаційній панелі вчителя Matific

Спробувати  

Траєкторія навчання Matific

Протягом навчального року завдання призначаються учням автоматично на основі аналізу інформації щодо успішності складними адаптивними алгоритмами. Крім того, передбачено звітність, за допомогою якої вчителі відстежують успіхи учнів і власноруч призначають завдання тим учням, знання яких потребують корекції або поглиблення. Завдяки цьому виникають диференційовані траєкторії навчання, і учні навчаються у власному темпі, виконуючи унікальну послідовність інтерактивних вправ йти до опанування математики.

Дорожня карта користувача математичного інтернет-ресурсу Matific, за допомогою якої визначається шлях учнів крізь шкільну програму
Matific v3.7.0