Matific Akademik Kurulu

Matific’in esas gücü, Matific Akademik Kurulu tarafından geliştirilmiş pedagojik ilkelerimizdir. Akademik Kurulda matematik, bilgisayar bilimi, eğitim ve çocuk gelişimi alanlarında dünyada uzman kişiler yer alır; bunlar arasında Berkeley, Harvard, Stanford ve Einstein Institute'ten baş araştırmacılar vardır. Akademik Kurulun görevi Matific’in matematik etkinliklerinin pedagojik üstünlüğünün, eğitim ve çocuk gelişimi alanlarındaki güncel araştırmalarla uyumlu olmasını sağlamaktır.

Prof. Raz Kupferman

Einstein Institute of Mathematics

Hebrew University'de matematik profesörü. Einstein Institute of Mathematics'in Eski Başkanı. Ortaokul matematik müfredatı komitesi eski başkanı. “Elementary School Mathematics for Teachers and Parents” kitabının yazarı. Matific'in ortak kurucusu ve Baş Bilim İnsanı.

Prof. Lyn English

Queensland University of Technology

Lyn English, Avustralya Queensland University of Technology'de Matematik Eğitimi Profesörü ve STEM Eğitimi Fakülte Profesörüdür. Araştırma alanları arasında matematik öğrenimi, modelleme ve problem çözme; STEM eğitimi; mühendislik eğitimi ve istatiksel mantık vardır.

Dr. Harouna Ba

New York Hall of Science'ta (NYSCI) SciPlay

Harouna Ba, New York Hall of Science'ta (NYSCI) SciPlay Direktörüdür. Dr. Ba, çocukların dijital okur yazarlık becerileri geliştirmesinin araştırılması ve karmaşık bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik programlarının resmi ve resmi olmayan eğitim ortamlarında etkileri konusunda kapsamlı deneyime sahiptir.

Prof. Dor Abrahamson

University of California, Berkeley

Dor Abrahamson (Doktora Derecesi, Öğrenim Bilimleri, Northwestern University, 2004) Embodied Design Research Laboratory'yi yönettiği Berkeley University of California Graduate School of Education'da Profesördür. Abrahamson, matematik öğretimi ve öğrenimi alanlarında pedagojik teknolojiler geliştiren tasarım temelli bir araştırmacıdır.

Dr. Maria Droujkova

Natural Math

Dr. Maria Droujkova araştırma ve geliştirme çalışmalarında öğrenme toplulukları, resmi olmayan eğitim yöntemleri, çevrimiçi eğitim, küçük çocuklar için üst düzey matematik ve oyun tasarımına odaklanır. Matematik alanında Fen Bilimleri Yüksek Lisansını Tulane Üniversitesi'nde, Matematik Eğitimi alanında Doktora Derecesini NCSU'da tamamlamıştır.

Prof. Shimon Schocken

IDC Herzliya

Prof. Shimon Schocken, Matific Akademik Kurulunun eski bir üyesidir. IDC Herzliya'da (Interdisciplinary Center) eğitimci ve Efi Arazi School of Computer Science'ın kurucu dekanıdır. IDC'den önce NYU'da kadrolu eğitimcilik yapmıştır (1985 - 1995). Prof. Shimon, Harvard (2005) ve Stanford'da (2012) misafir öğretim üyesi olarak yer almıştır.

Şunlarla Sorunsuz Bütünleşme:

  • Öğretmenlere, öğrencilere ve okullara yönelik Matific çevrimiçi matematik kaynakları ve Clever Inc teknoloji ortaklığı
  • Öğretmenlere, öğrencilere ve okullara yönelik Matific çevrimiçi matematik kaynakları ve Google Classrooms teknoloji ortaklığı
  • Öğretmenlere, öğrencilere ve okullara yönelik Matific çevrimiçi matematik kaynakları ve Office365 teknoloji ortaklığı
Matific v4.41.0