Matific Akademiska Styrelse

Matifics främsta styrka är våra pedagogiska principer som utvecklats av Matifics akademiska styrelse. Den akademiska styrelsen består av världsexperter inom matematik, datavetenskap, utbildning och barnutveckling, däribland ledande forskare från Berkeley, Harvard, Stanford och Einsteininstitutet. Den akademiska styrelsens roll är att se till att den pedagogiska kvaliteten i Matifics matematiska verksamhet är i överensstämmelse med aktuell forskning inom utbildning och barns utveckling.

Prof. Raz Kupferman

Einstein Institute of Mathematics

Professor i matematik vid hebreiska universitetet. Tidigare ordförande för Einstein Institute of Mathematics. Tidigare chef för läroplansnämnden för matematik i mellanstadiet. Författare av “Elementary School Mathematics for Teachers and Parents”. Medgrundare av Matific och Chief Scientist.

Prof. Lyn English

Queensland University of Technology

Lyn English är professor i Matematikundervisning och Fakultetsprofessor i STEM-utbildning vid Queensland University of Technology i Australien. Hennes forskningsområden omfattar matematikinlärning, modellering och problemlösning, STEM-utbildning; ingenjörsutbildning; och statistiska resonemang.

Dr. Harouna Ba

SciPlay at New York Hall of Science (NYSCI)

Harouna Ba är chef för SciPlay vid New York Hall of Science (NYSCI). Ba har lång erfarenhet av att studera barns utveckling av digitala färdigheter och effekterna av komplexa program för vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik i formella och informella utbildningsmiljöer.

Prof. Dor Abrahamson

University of California, Berkeley

Dor Abrahamson (PhD, Learning Sciences, Northwestern University, 2004) är professor vid Graduate School of Education, University of California Berkeley, där han leder Embodied Design Research Laboratory. Abrahamson är en designbaserad forskare som uppfinner pedagogisk teknik för undervisning och inlärning av matematik.

Dr. Maria Droujkova

Natural Math

Maria Droujkova fokuserar sin forskning och utveckling på lärandegemenskaper, informell utbildning, utbildning på nätet, avancerad matematik för små barn och speldesign. Hon har en doktorsexamen i matematikutbildning från NCSU och en magisterexamen i matematik från Tulane.

Prof. Shimon Schocken

IDC Herzliya

Professor Shimon Schocken är en tidigare medlem av Matifics akademiska styrelse. Han är professor vid IDC Herzliya (Interdisciplinary Center) och grundande dekanus för Efi Arazi School of Computer Science. Före IDC var han professor vid NYU (1985-1995). Professor Shimon var gästprofessor vid Harvard (2005) och Stanford (2012).

Integreras utan problem med

  • Clever Inc – teknikpartner för Matifics webbaserade matteresurs för lärare, elever och skolor
  • Google Classroom – teknikpartner för Matifics webbaserade matteresurs för lärare, elever och skolor
  • Office 365 – teknikpartner för Matifics webbaserade matteresurs för lärare, elever och skolor
Matific v4.41.0