Edukacja domowa z Matific

Internetowe matematyczne ćwiczenia, gry i arkusze pracy Matific na dowolnym komputerze, tablecie lub urządzeniu mobilnym do edukacji domowej
Mapa ścieżki ucznia poznającego matematykę w Internecie z Matific, prowadząca go przez program nauczania

Sekwencja uczenia się Matific

Każdy uczeń zasługuje na spersonalizowane traktowanie w drodze do matematycznej maestrii. W Matific uczniowie pracują we własnym tempie i przerabiają niepowtarzalną sekwencję interaktywnych ćwiczeń. Dzięki od razu otrzymywanym informacjom zwrotnym uczniowie mają możliwość korygowania swojego toku myślenia podczas rozwiązywania kolejnych problemów. Matific posiada system raportowania w czasie rzeczywistym, który pozwala nauczycielom i rodzicom śledzić na bieżąco postępy uczniów. Sekwencja uczenia się Matific jest także zgodna z lokalnymi programami nauczania.

Popraw wyniki uczniów

Udowodniono, że już 15 minut z Matific tygodniowo radykalnie poprawia wyniki uczniów z matematyki.

Matific v3.11.1