Pedagogiek van Matific

De visie van Matific is om elk kind in elk land een rekenervaring van de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden. Om dit te bereiken, stellen we onze pedagogische principes centraal bij alles wat we doen. Het platform is gebaseerd op een consequente pedagogiek die een diepgaand conceptueel begrip van rekenen ontwikkelt.

Onze 5 pedagogische principes, ontwikkeld door de Matific Academic Board, omvatten:

 1. Conceptueel inzicht

  Ontwikkel inzicht in de fundamentele bouwstenen van rekenen, waarbij kennis verder gaat dan procedures en formules.

 2. Onder conceptueel begrip verstaan wij het combineren van afzonderlijke elementen van rekenkundige kennis tot een holistisch begrip van een specifiek onderwerp. In een notendop, het is het waarom achter een antwoord.

  We onderbouwen onze focus op het ontwikkelen van conceptueel begrip met vijf principes.

  De weg van concreet naar abstract

  Rekenen is een wereld van abstracties, maar om echt, authentiek conceptueel begrip te ontwikkelen en niet alleen algoritmes te volgen, moeten we alle abstractieniveaus doorlopen, van heel concreet tot heel abstract. De activiteiten van Matific zijn zo ontwikkeld dat kinderen een pad volgen van de zeer reële en concrete representaties van rekenen, via geleidelijke stappen door symboliek, naar een eindpunt waar een kind een probleem zelfs op abstract niveau kan oplossen. Deze progressie zorgt ervoor dat kinderen niet alleen een procedure onthouden, maar ook echt begrijpen wat de procedure betekent.

  De behoefte aan meervoudige metaforen

  Om ​​echt begrip te ontwikkelen, moeten we bij het leren van een rekenkundig onderwerp meervoudige metaforen gebruiken. Door meerdere metaforen te gebruiken, helpen we kinderen rekenkundige modellen te generaliseren en het geschikte model te herkennen van onbekende problemen die ze tegenkomen.

  Spiral curriculum en de kiem leggen voor begrijpen

  We proberen altijd om al in een heel vroeg stadium de kiem te leggen voor het begrijpen van een rekenkundig probleem, nog voordat we beginnen met het onderwijzen ervan. Waar mogelijk proberen we meer intuïtieve variaties van een concept te laten zien om kinderen te helpen de essentie ervan te begrijpen. Dit versterkt het zelfvertrouwen van het kind, vergroot het probleemoplossend vermogen en vermindert de angst voor rekenen.

  Verbindingen leggen tussen onderwerpen

  Rekenboeken en leerplannen splitsen lesmateriaal op in een verzameling vaardigheden. Deze classificatie van onderwerpen helpt ons om een ​​leerproces op te bouwen, maar we mogen niet vergeten dat dingen met elkaar verbonden zijn en dat onderwerpen niet op zichzelf staan. Bij Matific omarmen we het idee van de onderlinge verbondenheid tussen de onderwerpen. Want om een ​​diepgaand begrip te ontwikkelen is het belangrijk om niet alleen het wat te begrijpen, maar ook het waarom, wanneer en hoe.

  Effectieve en informatieve feedback

  Matific gebruikt een 3-stappenreeks voor foutieve antwoorden, waarbij telkens op het juiste moment de juiste hoeveelheid hulp wordt geboden. Op deze manier worden de kinderen aangemoedigd om hun fout te herzien en het opnieuw te proberen. We bieden geïllustreerde suggesties en indien nodig laten we de stappen zien die nodig zijn om het probleem op te lossen. Dit geeft kinderen de tools om het volgende probleem correct te beantwoorden.

 1. Kritisch denken

  Ontwikkel probleemoplossende vaardigheden en creëer natuurlijke nieuwsgierigheid door leerlingen aan te moedigen om te experimenteren in een hands-on omgeving.

 2. Matific stimuleert kritisch denken door kinderen aan te moedigen definities en conclusies in twijfel te trekken. We dagen ze uit om dingen te vragen als: Wanneer is dit van toepassing? Wat is er nodig om dit te bewijzen? We moedigen kinderen aan om zich te laten overtuigen, in plaats van regels zonder meer te accepteren.

  Het aanleren van kritisch denken is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

  Het leren van probleemoplossende vaardigheden

  Het oplossen van problemen vormt de kern van rekenen. Het komt voor in leerplannen over de hele wereld, maar het aanleren van problemen oplossen is moeilijk omdat er een dunne lijn is tussen uitdaging en frustratie. De activiteiten van Matific zijn zo ontworpen dat kinderen de kans krijgen nieuwe problemen onbevangen te benaderen en zelf nieuwe manieren te bedenken om problemen op te lossen, met name wanneer er geen duidelijk algoritme is.

  Verantwoordelijkheid nemen

  Het vermogen om jezelf nauwlettend te volgen en te begrijpen is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van de educatieve onafhankelijkheid van een kind. Matific biedt kinderen een omgeving waarin ze leren hun fouten te begrijpen. Wij verbinden logische conclusies aan hun fouten, zodat ze kunnen zien waar het misging.

  Identificeren met de rekenwereld

  De rekenwereld kan nogal abstract zijn in vergelijking met het dagelijkse leven van kinderen, maar we willen dat kinderen de schoonheid van rekenen zien. Bij Matific hebben we een omgeving gecreëerd waar kinderen zich op hun gemak voelen bij het stellen van vragen, het ondernemen van acties en het leveren van een bijdrage aan de wereld van het rekenen.

  Meerdere strategieën, meerdere oplossingen

  In het echte leven zijn er voor problemen meerdere oplossingen en hetzelfde geldt voor rekenen. Sterker nog, het feit dat er meerdere strategieën zijn is een kenmerk van complexe problemen. Door meerdere strategieën en oplossingen mogelijk te maken, stimuleren we creativiteit en de speelsheid van rekenen. Matific presenteert problemen die op meerdere manieren opgelost kunnen worden, waardoor kinderen nieuwe inzichten ontdekken, hun eigen conclusies kunnen trekken en hun begrip van problemen kunnen verdiepen.

 1. Betekenisvolle context

  Breng rekenen tot leven door problemen uit de echte wereld in natuurlijke situaties te presenteren.

 2. Door rekenen in een authentieke context te plaatsen die voor kinderen echt aanvoelt, laten we ze zien hoe belangrijk verschillende rekenconcepten zijn in hun dagelijks leven. Deze authenticiteit zorgt ervoor dat naarmate de concepten abstracter worden, kinderen erop blijven vertrouwen dat deze abstracties onderdeel vormen van hun dagelijks leven.

  Relevantie voor kinderen

  Zorgen voor relevantie is van fundamenteel belang om voortdurende betrokkenheid bij rekenen te bewerkstelligen. Te vaak lijkt rekenen een abstractie die losstaat van het dagelijkse leven van kinderen. Bij Matific bieden we een continent dat wezelijk interessant is voor kinderen. De content kan te maken hebben met de films die ze kijken, de games die ze spelen of de wereld om hen heen. Ons rekenen is relevant voor hun dagelijks leven. We creëren ook werelden en problemen waar kinderen hun fantasie en speelsheid kunnen gebruiken. Ze moeten zich de wereld kunnen voorstellen die we proberen te laten zien.

  Authentieke situaties

  Een belangrijk aandachtspunt bij de activiteiten van Matific is het meegeven van intuïtieve ontwikkeling aan het rekenen. De beste manier om dit te doen is te vertrouwen op de intuïties die de kinderen al hebben. We doen dit door te vertrouwen op de natuurlijke, levensechte ervaringen van de kinderen. Onze problemen zijn met aandacht ontworpen en geselecteerd zodat kinderen nieuwe ideeën kunnen leren, ontwikkelen en consolideren in een reeks realistische situaties. We vermijden gekunstelde situaties waarin de voorbeelden het echte leven niet weerspiegelen. Als we het bijvoorbeeld hebben over het getal 6 dan laten we 6 eieren in een doos zien in plaats van 6 paddenstoelen in een bos.

  Intrinsieke feedback

  Traditionele feedback in het onderwijs is een externe kracht die het kind vertelt: "Je hebt het mis." Maar betekenisvolle context bieden betekent ook wezenlijke, contextuele feedback geven. Bij Matific geven we intrinsieke feedback die inherent is aan de omgeving van het probleem. De feedback is direct afgeleid van de acties die het kind heeft ondernomen en is geen oordeel van buitenaf.

 1. Leren op maat

  Adaptieve vragen en gedifferentieerde ervaringen om elke leerling te laten floreren.

 2. Elk kind leert op een unieke manier; in zijn eigen tempo, volgens zijn eigen stijl. Door de juiste vraag op het juiste moment aan te bieden, kunnen we elk kind zijn eigen leertraject laten volgen. Door een omgeving te creëren waar kinderen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leerproces, bevorderen we niet alleen de onafhankelijkheid, maar zorgen we er ook voor dat kinderen elke vraag kunnen benaderen op de manier die bij hun mogelijkheden past.

  Individuele trajecten

  De activiteiten van Matific zijn zo ontworpen dat kinderen ze in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen voltooien. Dit betekent dat er geen tijdsdruk is, tenzij we de kinderen specifiek vragen de beheersing van een bepaald onderwerp te oefenen. We laten kinderen zo vaak terugkeren naar een activiteit als ze willen om hun score te verbeteren. Wij zijn van mening dat kinderen tijd en ruimte nodig hebben om de onderwerpen in zich op te nemen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen.

  Les geven in een heterogeen klaslokaal

  Les geven in een klas met verschillende niveaus is zowel voor kinderen als leraren niet altijd even makkelijk. Matific biedt diverse tools om dergelijke situaties adequaat te organiseren en alle leerlingen tot bloei te laten komen.

  Leren van klasgenoten: Wanneer een kind iets aan een ander kind uitlegt, hebben ze er allebei baat bij. Soms is het lastig voor volwassenen om de moeite die een kind ergens mee ondervindt te begrijpen, omdat wij dat obstakel al lang zijn gepasseerd. Voor een kind dat pas kort geleden dit obstakel heeft overwonnen, is het makkelijker om zich in de ander te verplaatsen en te helpen.

  Varianten: Alle kinderen kunnen hetzelfde spel spelen, maar op verschillende niveaus, afhankelijk van hun voortgang. De activiteiten zien er hetzelfde uit, alleen verschillen ze in moeilijkheidsgraad. We noemen dit varianten van dezelfde activiteit en leraren kunnen verschillende varianten toewijzen aan verschillende kinderen.

  Verrijking: We bieden raadsels, hersenkrakers en eindeloze spellen waarmee kinderen zo lang als ze willen kunnen blijven leren en oefenen. Door deze buitenschoolse activiteiten kunnen gevorderde kinderen blijven profiteren van geavanceerd rekenen zonder dat er gaten in het leerplan ontstaan.

  Vakoverstijgende content: Kinderen zijn geïnteresseerd in verschillende onderwerpen en we willen graag hun nieuwsgierigheid prikkelen. In diverse episodes bieden we daarom aanvullende, vakoverstijgende content om de kinderen een plezier te doen.

  Gepersonaliseerde feedback en hints

  Feedback is een fundamenteel onderdeel van het leerproces, maar te weinig of te veel informatie in de feedback helpt het kind niet om zijn fout of het probleem te begrijpen. Bij Matific gebruiken we de antwoorden die het kind geeft om effectieve en gepersonaliseerde feedback te geven die rekening houdt met de manier waarop het kind het probleem heeft benaderd.

 1. Intrinsieke betrokkenheid

  Consequent doorgevoerde spelomgeving die het doorzettingsvermogen stimuleert en het enthousiame voor rekenen aanwakkert.

 2. Ervoor zorgen dat kinderen zich op een natuurlijke manier gaan interesseren voor rekenen is fundamenteel voor een leven lang rekenen. Bij Matific dagen we onszelf uit om leuke content te maken. Je zou kunnen zeggen dat Matific een plek is waar kinderen graag rondhangen. De personages zijn aantrekkelijk, de situaties zijn intrigerend en de problemen zijn toegankelijk. Je wilt in de buurt blijven om het einde van het verhaal te zien. Tegelijkertijd waken we er altijd voor dat deze boeiende gebruikerservaring de pedagogiek niet overschaduwt.

  Spanning verminderen

  Als er maar één antwoord is, is het overduidelijk wanneer een antwoord fout is. In combinatie met een cultuur waarin fouten maken wordt gekoppeld aan lage intelligentie veroorzaakt dit bij kinderen angst voor rekenen. Met als gevolg dat ze de interesse verliezen, minder goed leren en later op de middelbare school meer moeite met wiskunde hebben.
  Het gevoel van competentie en vertrouwen is cruciaal om te kunnen leren. Daarom gebruiken we bij Matific een aantrekkelijke spelomgeving waar kinderen spelenderwijs nieuwe dingen kunnen ontdekken, waardoor de spanning wordt verminderd.

  Nieuwsgierigheid opwekken en doorzettingsvermogen stimuleren

  Het bevorderen van een omgeving waarin kinderen vrijuit hun nieuwsgierigheid kunnen uitleven en hun doorzettingsvermogen kunnen ontwikkelen, is essentieel voor het waarborgen van een stimulerende onderwijsomgeving. We doen dit door kinderen een grote mate van controle te geven over hun voortgang. We geven ze de vrijheid om zelf te ontdekken, te beslissen wat ze moeten doen en hoe ze vooruitgang willen boeken. We maken onze activiteiten zeker ook moeilijk en uitdagend, maar altijd boeiend en interessant. We bieden meerdere kansen om te antwoorden en moedigen kinderen aan om tot het einde door te gaan.

  De vrijheid om fouten te maken

  Echt leren wordt alleen gerealiseerd door een productieve worsteling, waarbij je wordt geconfronteerd met een uitdaging, je meerdere keren faalt en vervolgens overwint. Bij Matific gebruiken we de metafoor van de spelomgeving om ervoor te zorgen dat kinderen niet bang zijn om te falen. Net als in de games die ze spelen maakt fouten maken deel uit van het proces waarmee ze problemen overwinnen. Door Matific te gebruiken zien kinderen dat fouten niet langer een bedreiging zijn, maar een natuurlijk leerproces.

  Benut de technologie om diepgewortelde betrokkenheid te bereiken

  Technologie geeft ons zoveel mogelijkheden om de educatieve ervaring te verbeteren, maar de meeste commerciële aanbieders leveren niet meer dan digitale werkbladen. Bij Matific halen we in technologisch opzicht alles uit de kast voor de ontwikkeling van duizenden leerhulpmiddelen, virtuele laboratoria en interactieve omgevingen.

  Leren door te doen

  "Wat ik hoor vergeet ik, wat ik zie onthoud ik, wat ik doe begrijp ik". Dit eeuwenoude citaat van Confucius is zo van toepassing op modern onderwijs. Studies hebben aangetoond dat actief, hands-on leren veel effectiever is dan passief leren.
  Bij Matific bieden we problemen met interactieve componenten waarmee kinderen zelf kennis kunnen opdoen, waardoor aha-momenten kunnen ontstaan.

Naadloze integratie met

 • Clever Inc is technologiepartner voor Matifics online rekenhulpmiddelen voor leraren, leerlingen en scholen
 • Google Classroom is technologiepartner voor Matifics online rekenhulpmiddelen voor leraren, leerlingen en scholen
 • Office365 is technologiepartner voor Matifics online rekenhulpmiddelen voor leraren, leerlingen en scholen
Matific v4.39.1