Moksleiviai klasėje, besimokantys matematikos naudodamiesi „Matific“ internetiniu matematikos ištekliumi, skirtu mokytojams, moksleiviams ir mokykloms

Mokymas ir mokymasis 21-ame amžiuje

„Matific“ skatina konceptualų matematikos suvokimą ir mokymąsi, peržengiantį kalbos ribas. Savo klasėje pašalinkite nusistovėjusią mokymosi pasitelkiant technologijas tradiciją ir skatinkite matematikos žiniomis paremtą mąstymą. „Matific“ papildo mokymosi aplinką ir suteikia jums laisvės nukreipti moksleivius tinkama linkme ir palengvinti mokymąsi.

„Matific“ patogu naudoti, ji skatina pasukti galvą ir gali sudominti įvairių klasių mokinius. Jie gali lengvai prisijungti prie programos patys ir pradėti ja naudotis, todėl nesugaišite nė minutės brangaus mokymo laiko. „Matific“ suderinama su visais mokymo metodais ir mokinių mokymosi stiliais. Nuspręsti, kas labiausiai tinka jūsų klasei, galite jūs: kurkite individualiai pritaikomus pamokų planus, aktyviai stebėkite mokinių pažangą arba rinkitės iš standartus atitinkančių automatizuotų savarankiško mokymosi užsiėmimų.

Mokomieji užsiėmimai mokiniams paskiriami automatiškai, remiantis duomenimis grįsta informacija ir pažangiausiomis pritaikomosiomis technologijomis. Mokomuosius užsiėmimus galite paskirti ir jūs. Tai jūsų pasirinkimas! Mokiniams tereikia prisijungti, atlikti užduotis, o tada „Matific“ paskirs naują užduotį. Tai taip paprasta!

Naudokite „Matific“ mokykloje, namie, kur panorėję!

„Matific“ užduotis savo nuožiūra galite priskirti mokiniams kaip namų arba klasės darbus.

Klasėje „Matific“ galima naudoti įvairiais būdais. Mokiniai gali naudotis „Matific“ bet kuriuo metu iš bet kokio kompiuterio ar planšetinio kompiuterio. Jei naudojate planšetinius kompiuterius, neprireiks net interneto prieigos.

Mokiniai gali naudotis „Matific“ iš namų, jūs matysite visą jų veiklą ir gausite duomenis apie sritis, kuriose reikėtų padirbėti papildomai.

Moksleiviai užduotis sprendžia savo tempu

Moksleiviai yra skatinami užduotis spręsti savo tempu ir patiems ugdyti savo įgūdžius.

Pažindami patys moksleiviai ugdo savo gebėjimus bei gilina, taiko, lavina ir gerina turimas žinias. Jie kliaunasi savo turimomis žiniomis, susiduria su netikėtomis problemomis, aiškinasi, koks bus atsakomasis ryšys, atranda savo klaidas ir iš jų mokosi, pritaiko strategijas problemoms spręsti bei plečia turimą žinių bagažą, išnaudodami jį vis naujose situacijose.

„Matific“ internetinės matematikos užduotys ir žaidimai, susiję su problemų sprendimu, matematiniu pagrindimu ir kampų bei ilgio matavimais

Naudokite „Matific“ užduotis kaip mokymo įrankius

„Matific“ užduotys pasižymi lankstumu:
jos puikiai tinka kaip apšilimas prieš pamoką, kaip pagrindinė pamokos dalis, kaip pamokos santrauka ar bet kuriuo kitu pamokos metu.

Prie kiekvienos užduoties pridedamas mokytojo vadovas, paaiškinantis, kokiais mokymo metodais grindžiama užduotis, ir informacija apie tai, kaip „Matific“ padeda mokiniams suprasti naujas sąvokas ir įgyti naujų įgūdžių.

Prie kiekvienos užduoties taip pat pridedamas rekomenduojamas pamokos planas, nurodantis tinkamiausius būdus „Matific“ užduočių sekai parengti taip, kad ją būtų galima integruoti į mokymo planą atitinkančią pamoką.

„Matific“ internetinės matematikos užduotys ir žaidimai, susiję su sudėtimi, atimtimi, įvairiais veiksmais ir problemų sprendimu

Naudokite „Matific“ darbui grupėse

„Matific“ užduotys skatina diskusijas ir užtikrina gerą mokinių nuotaiką, todėl puikiai tinka darbui grupėse.

Pamokos metu leiskite mokiniams bendradarbiaujant atlikti bet kurią iš mūsų užduočių.

Moksleiviai klasėje, besimokantys matematikos naudodamiesi „Matific“ internetiniu matematikos ištekliumi, skirtu mokytojams, moksleiviams ir mokykloms

Naudokite „Matific“ visiems mokiniams

Greičiau užduotis atliekantys mokiniai galės imtis kitų užduočių.

Patys gabiausi mokiniai visada bus įsitraukę ir turės galimybę mokytis, nes „Matific“ siūlo įvairų turinį, skatinantį aukštesnio lygio mąstymą.

Dėl suplanuotų, tikslingų ir diferencijuotų užduočių sekų „Matific“ leidžia atsiskleisti kiekvienam mokiniui.

Moksleiviai klasėje, besimokantys matematikos naudodamiesi „Matific“ matematikos ištekliumi internete, skirtame mokytojams, moksleiviams ir mokykloms

Klasės valdymas

Kadangi „Matific“ naudojamos realaus laiko ataskaitos, galite sekti mokinių pažangą.

Bet to, galite peržiūrėti mokinių pažangą pagal sąvokas ar mokymo plano standartus.

Galėsite vienu žvilgtelėjimu gauti informaciją apie kiekvieno mokinio aktyvumo istoriją, pažangą ir būsimas užduotis. Esant poreikiui, šias automatiškai priskirtas užduotis galite nesunkiai pakeisti.

Vienu spustelėjimu iš „Matific“ gausite realaus laiko individualizuotas ataskaitas.

„Matific“ mokytojų skydelyje pateikiamos ataskaitos apie matematikos pažangą konkrečia tema arba konkrečioje pamokoje Išbandykite mūsų ataskaitas
Matific v4.31.1