background

Kolmanda osapoole uuringud Matificu effektiivuse hindamiseks

Sõltumatud uuringud ja raportid Matificu tõhususe kohta
Statistika näitab, et Matificut kasutavatel koolidel oli keskmiselt 17% kõrgemad tulemused kui teistel USA koolidel
 • Keskmine
 • Riiklikud täiendused
 • Maakondlikud täiendused
 • Koolid, kus matificut ei kasutata
 • Koolid, kus kasutatakse Matificut

USA standardiseeritud test

2017. aastal võrdlesime omavahel koole, mis kasutasid Matificut ja koole, mis ei kasutanud

Samuti võrdlesime USA's Matificut kasutavate koolide valimi tulemusi USA riikliku ja osariikide keskmiste tulemustega. Tulemused olid järgmised.

Föderaalsel tasemel oli Matificut kasutavatel koolidel keskmiselt 17% parem tulemus, kui koolidel, mis programmi ei kasuta.
Osariikide võrdluses, oli koolidel, mis kasutavad Matificut keskmiselt 7% paremad tulemused, kui teistel osariigi koolidel.

Naplan - Austraalia standardiseeritud test

Me võrdlesime 50 kooli tulemusi Naplan testis enne kui kool alustas Matificu kasutamist (2015) ja peale Matificuga töötamist (2017)

Järgmisena võrdlesime nende koolide tulemusi Austraalia riikliku keskmise tulemusega. Kõik 50 kooli parandasid oma tulemusi võrreldes Austraalia keskmise tulemusega peale Matificuga töö alustamist.

Statistika näitab, et Austraalia koolides, kus hakati kasutama Matificut tõusid õpilaste tulemused
 • Keskmine
 • Punkti üle riikliku keskmise
 • 2015
 • 2017
 • 2015
 • 2017
 • 3. aasta
 • 5. aasta
 • Koolid, kus matificut ei kasutata
 • Koolid, kus kasutatakse Matificut
Matificut kasutavate õpilaste standardiseeritud matemaatika testide tulemused olid Austraalia keskmisest tulemusest kõrgemad.
 • Riiklik keskmine
 • Matific koolidele
 • Riiklik keskmine
 • Matific koolidele
 • 3. aasta
 • 5. aasta
 • Koolid, kus matificut ei kasutata
 • Koolid, kus kasutatakse Matificut

Naplan - Austraalia standardiseeritud test

2017. aastal võrdlesime omavahel koole, mis kasutasid Matificut ja koole, mis ei kasutanud

Üleval asuv graafik illustreerib Matificut kasutavate koolide sooritusi võrreldes 2017. aastal Austraalia koolide keskmise Naplan tulemusega.

Kolmanda osapoole uuring Matificu tõhususe kohta

2016-2017 õppeaastal viis SEG uuringute keskus läbi aasta pikkuse uurimuse

Uuringus anti rohkem kui 1477 õpilasele kooliaasta lõppedes sama test. Testi tulemuste hindamisel kõrvutati õpilased, kes kasutasid Matificut (uurimisrühm) ja õpilased, kes polnud Matificut õppeperioodi jooksul kasutanud (kontrollrühm). Tulemused olid järgmised.

Vaata kogu uurimust
Statistika näitab, et õpilased, kes kasutavad Matificut saavad kõrgemaid testitulemusi võrreldes õpilastega, kes programmi ei kasuta
 • Kontrollrühm
 • Töörühm
 • Kontrollrühm
 • Töörühm
 • 3. aasta
 • 5. aasta
 • Koolid, mis ei kasuta matificut
 • Koolid, mis kasutavad matificut
Küsitluse tulemused näitavad, et Matific mõjub õppetööle klassiruumis positiivselt
 • Õpetajate protsent
 • Lõbu
 • Motivatsioon õppimiseks
 • Mitmekesisus õpetamises
 • Keskendumine
 • Uudishimu

Me töötame koos õpetajatega, et paremini mõista, kui palju Matific juba on andnud või võiks anda õppetööle juurde.

Me suhtleme õpetajatega pidevalt, et mõista kuidas mõjutab Matificu kasutamine klassiruumis õppetööd. Nii saame Matificut pidevalt täiustada ja parandada. Ühes küsitluses küsisime õpetajate grupilt, millised on need efektid, mida te näete kasutades klassiruumis Matificut. Üleval oleval joonisel on toodud õpetajate vastused.

Vaata kogu uurimust

Ühendub sujuvalt

 • Matificu veebipõhise matemaatikarakenduse tehnoloogiapartneriks koolidele, õpetajatele ja õpilastele on Clever Inc
 • Matificu veebipõhise matemaatikarakenduse tehnoloogiapartneriks koolidele, õpetajatele ja õpilastele on Google Classrooms
 • Matificu veebipõhise matemaatikarakenduse tehnoloogiapartneriks koolidele, õpetajatele ja õpilastele on Office365
Matific v4.39.1