Eksploruj i poznawaj głębię treści Matific!

Matific został opracowany przez doświadczonych dydaktyków w celu rozwijania konceptualnego zrozumienia matematyki u uczniów od zerówki do klasy 6. Udostępniając uczniom wciągającą platformę uczenia się, Matific ułatwia realizowanie programu nauczania i pomaga uczniom osiągać matematyczną maestrię w wesoły, ale skłaniający do myślenia sposób.

Internetowe matematyczne ćwiczenia, gry i arkusze pracy Matific do nauki liczenia, dodawania i poznawania osi liczbowej

Odcinki

Odcinki to interaktywne środowiska edukacyjne, w których uczniowie mają możliwość uczenia się przez działanie. Każdy odcinek motywuje do eksploracji i rozwiązywania problemów w niepowtarzalnej, zabawnej scenerii. Odcinki są przeznaczone do samodzielnej pracy. Jednak uczniów może wspierać nauczyciel służący podpowiedziami i wskazówkami i dbający o zrozumienie poznawanych wiadomości.

Internetowe matematyczne ćwiczenia, arkusze pracy i gry Matific do nauki dodawania, odejmowania, mnożenia i działań mieszanych

Arkusze pracy

Matific provides numerous adaptive worksheets that surpass traditional math-drill sheets. Matific’s Worksheets are adaptive and interactive to develop an increasingly sophisticated capacity for logical thought and actions. Worksheets are printable and used at differentiated learning stations, in group discussions, for homework and are ideal for situations with limited internet access.

Internetowe matematyczne ćwiczenia, gry i arkusze pracy Matific do rozwiązywania matematycznych zadań tekstowych i standaryzowanych testów przygotowawczych

Zadania tekstowe

Zadania tekstowe Matific rozwijają zdolność uczniów do stosowania rozwijanych kompetencji matematycznych w rzeczywistych sytuacjach. Te bogate treściowo zadania podnoszą poziom krytycznego myślenia uczniów i pozwalają nauczycielom precyzyjnie oceniać zrozumienie materiału przez poszczególnych uczniów. Matific zachęca uczniów do formułowania, modelowania i badania różnych sposobów rozwiązywania zadań, przez co uczniowie stosują strategie odnajdywania rozwiązań i weryfikują uzyskane odpowiedzi.

Internetowe matematyczne ćwiczenia, gry i arkusze pracy Matific do rozwijania zrozumienia pojęć matematycznych

Warsztaty

Warsztaty Matific to interaktywne laboratoria, w których nauczyciele i uczniowie badają matematyczne pojęcia i techniki. Dzięki dopuszczaniu wielu poprawnych odpowiedzi Matific motywuje do swobodnej eksploracji i poznawania treści we własnym tempie. Wśród sposobów na skuteczne zastosowanie warsztatów Matific warto wymienić wykorzystanie tablic interaktywnych, pogłębione dyskusje w grupach i pracę z całą klasą.

Start your Matific Free Trial now

Start a free trial to get unlimited access for 30 days and see your children excel in mathematics. There's no risk, no obligation, and no credit card required. Get started in minutes

Internetowe matematyczne ćwiczenia, gry i arkusze pracy Matific do nauki liczenia, dodawania i poznawania osi liczbowej
Matific v3.12.1.1