Online Matific matematikai feladatok, játékok és feladatlapok kisiskolás kortól a 6. osztályig

A Matific tartalmait pedagógiai szakértők állítják össze úgy, hogy azok segítsék a kisiskolásokat a matematikai fogalmak és elvek megértésében. A tanulók figyelmét lekötő Matific-platform a helyi tananyaghoz igazodva kínál a gyerekeknek játékos és gondolkodtató matematikai feladatokat.

Ismerje meg a Matific izgalmas tartalmait!

Epizódok

Az epizódok interaktív tanulási környezettel segítik a fogalmak gyakorlati elsajátítását. Minden epizód különleges, játékos helyzetekkel ösztönzi a gyerekeket felfedezésre és problémamegoldásra. Az epizódokat úgy fejlesztettük ki, hogy a tanulók önállóan is használhassák őket, de a tanárok tanácsokkal és útmutatással is segíthetik a gyerekeket az értő tanulásban.

Online Matific matematikai feladatok, feladatlapok és játékok a számoláshoz, az összeadáshoz és a számegyenesekhez

Próbálja ki: Epizód

Feladatlapok

A Matific számos rugalmas feladatlapot kínál, amelyek kiterjesztik a hagyományos gyakorlólapok korlátait. A Matific rugalmas és interaktív elektronikus feladatlapjai elősegítik a logikus gondolkodás és cselekvés elsajátítását. A feladatlapok kinyomtathatók, és differenciált órai anyagként is felhasználhatók csoportos munkához vagy házi feladatként, valamint internetkapcsolat nélkül is könnyedén használhatók.

Online Matific matematikai feladatok, feladatlapok és játékok az összeadáshoz, a kivonáshoz, a szorzáshoz és a vegyes műveletekhez

Próbálja ki: Feladatlapok

Szöveges feladatok

A Matific szöveges feladatai segítségével a tanulók egyre gyarapodó matematikai ismereteiket valós, életszerű helyzetekben alkalmazhatják. Ezek a tartalmas feladatok kritikus gondolkodásra ösztönzik a tanulókat, valamint lehetővé teszik, hogy a tanárok pontosan felmérjék az egyes tanulók ismeretszintjét. A Matific feladataiban a tanulók megtanulják, hogyan állíthatnak fel, modellezhetnek és vizsgálhatnak meg különféle megoldási módszereket, illetve hogyan alkalmazhatják a stratégiákat a megoldások keresésére és a válaszaik igazolására.

Online Matific matematikai feladatok, feladatlapok és játékok a matematikai szöveges feladatokhoz és a standardizált matematikai gyakorlótesztekhez

Próbálja ki: Szöveges feladatok

Műhelyek

A Matific műhelyei interaktív laborok, ahol a tanárok és a tanulók közösen tárhatják fel a matematikai fogalmakat és módszereket. Mivel a feladatokra több jó megoldás is adható, a Matific műhelyei saját tempójú, önálló gondolkodásra és feladatmegoldásra ösztönzik a tanulókat. A Matific műhelyeinek leghatékonyabb hasznosításához javasoljuk digitális interaktív táblák, mélyreható, tartalmas viták és az egész osztályt bevonó beszélgetések alkalmazását.

Online Matific matematikai feladatok, feladatlapok és játékok a matematikai fogalmak megértéséhez

Próbálja ki: Műhelyek

Feladategységek

A tanulási folyamathoz kapcsolódó feladatokat osztályonként praktikus egységekre bontjuk, amelyekben optimális mennyiségű tevékenység található. Minden egyes tevékenység az adott egység teljesítéséhez vezető lépcsőfokként értelmezhető. Az egységek teljes egészükben vagy feladatonként is kiadhatók. Igény szerint további tevékenységek is elérhetők a fogalmakkal kapcsolatos tudás bővítése vagy megerősítése érdekében.

Jelentések a Matific tanári irányítópultján a tanulók matematikai előrehaladásáról az egyes témakörök vagy leckék szerint

Próbálja ki:  

Tanulási folyamat a Matificben

A rendszer automatikusan osztja ki a kurzusokat a tanulóknak, összesített adatok és kifinomult, rugalmas technológiák használatával. A valós idejű, beágyazott jelentéskészítés emellett lehetővé teszi, hogy a tanárok figyelemmel kísérjék a tanulók fejlődését, illetve hogy manuálisan osszanak ki kurzusokat a tanulóknak, ha segítségre vagy további gyakorlásra van szükségük. Ez lehetővé teszi a differenciált oktatás megvalósítását, amelynek keretében a tanulók a saját tempójukban haladhatnak és oldhatják meg a számukra kijelölt feladatokat, végeredményben pedig gyorsabban sajátíthatják el a matematikai ismereteket.

Online Matific felhasználói térkép a matematikatanuláshoz, amely segít a tanulóknak eligazodni az iskolai tantervben
Matific v3.7.0